Bijna open voor aanvragen

Samen leren in project over duurzame landbouw

Gepubliceerd op:
27 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
30 maart 2022

Wilt u samen met een groep agrariërs van elkaar leren over duurzame landbouw? Bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer of minder stikstofuitstoot? Als u daarvoor een project opzet, kunt u subsidie aanvragen. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
dinsdag 31 mei 2022
10:01 PM (CET)
Einddatum:
donderdag 14 juli 2022
09:59 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
maximaal 80% van uw projectkosten. Subsidiebedrag minimaal € 50.000, maximaal € 200.000

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 juni 2022 00:01 uur tot en met 14 juli 2022 23:59 uur.

Voor wie?

De subsidie is voor groepen agrarisch ondernemers die samen in een project willen leren over duurzame landbouw.

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als u hieraan voldoet:

 • Uw project gaat over één of meer onderwerpen die hieronder staan.
 • Uw project bestaat uit trainingen, workshops, coaching, voorlichting en/of demonstraties.
 • Uw project duurt tot uiterlijk 1 april 2025.
 • Uw medewerkers zijn opgeleid om uw project te kunnen uitvoeren.
 • U heeft geen bedrijf voor de verkoop van landbouwproducten, gewasbeschermingsmiddelen, diervoeders, landbouwmechanisatieproducten of meststoffen.

Waarover gaat uw project?

Uw project gaat over duurzame landbouw. U behandelt één of meer van deze onderwerpen:

Kringlooplandbouw

 • (stikstof)uitstoot en hergebruik nutriënten
 • gezonde bodem, water en teeltsystemen
 • weerbare teeltsystemen en gewasbescherming
 • circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
 • natuurinclusieve landbouw
 • precisielandbouw

Duurzaam ondernemerschap

 • persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf
 • horizontale samenwerking
 • bedrijfsopvolging
 • duurzaam verdienvermogen

Budget

U krijgt maximaal 80% van uw projectkosten vergoed. Het subsidiebedrag is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000. Hiervan betaalt u bijvoorbeeld loonkosten of de kosten om een zaal te huren.

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 7,2 miljoen beschikbaar:

 • € 3,6 miljoen voor projecten over (stikstof)uitstoot en hergebruik nutriënten
 • € 3,6 miljoen voor projecten over andere onderwerpen die hierboven staan genoemd

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 juni 2022, 00:01 uur tot en met 14 juli 2022, 23:59 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Projectplan

Bij uw aanvraag stuurt u onder andere een projectplan mee. Hiervoor gebruikt u het format dat u hieronder kunt downloaden. Tip: vul dit in voordat u de online aanvraag doet.

Bekijk ook het voorbeeld van een succesvol projectplan, dat subsidie toegekend heeft gekregen:

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie aangevraagd voor een project over duurzame landbouw? Dan gaat het zo verder:

Stap 1: Beslissing

Na de sluitingsdatum 14 juli 2022 geven wij punten aan de volledige subsidieaanvragen. Daarvoor gebruiken wij deze criteria:

 • impact van het project (telt 2 keer)
 • kwaliteit van de combinatie van het samenwerkingsverband en de aanvrager
 • kwaliteit van het projectplan
 • kosteneffectiviteit van het project

De aanvragen met de meeste punten krijgen subsidie totdat de subsidiepot leeg is. Uiterlijk 15 december 2022 ontvangt u onze beslissing over uw subsidieaanvraag.

Stap 2: Aanvraag beheren

Als u wilt, kunt u nog uw aanvraag veranderen of intrekken. Dit doet u voordat u de definitieve vaststelling van de SABE-subsidie aanvraagt.

Stap 3: Definitieve vaststelling aanvragen

Als u uw project heeft afgerond, vraagt u de definitieve vaststelling van de SABE­ subsidie aan. Deze vaststellingsaanvraag dient u binnen 13 weken na afronding van het project in, maar uiterlijk 1 april  2025.

Stap 4: Definitieve vaststelling

Wij controleren uw vaststellingsaanvraag. We bekijken of u aan alle voorwaarden van de SABE-subsidie voldoet. Daarna berekenen wij uw definitieve subsidie. Tot slot rekenen we met u af.

Ranglijsten subsidieaanvragen 2021

Heeft u een brief met de beslissing over uw subsidieaanvraag ontvangen? En wilt u weten op welke plek in de ranglijst uw project is geëindigd? Bekijk de ranglijsten van projecten waarvoor subsidie is aangevraagd.

Vragen over de SABE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?