Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden

Gepubliceerd op:
30 januari 2024

Werkt u als melkveehouder in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? En wilt u de grondwaterstand in dit gebied verhogen of uw bedrijf verder extensiveren? U kunt in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Bekijk aan welke voorwaarden u moet voldoen of vraag direct subsidie aan. U kunt kiezen uit één van de 3 categorieën.

Deze subsidie valt onder het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023. Voldoet uw melkveehouderij aan de drempelwaarde voor de aanpak piekbelasting? Dan kunt u deze subsidie ook aanvragen.

Kies de categorie waarin u wilt aanvragen

U kunt subsidie krijgen voor het opstellen van een gebiedsplan en het opzetten van een samenwerkingsverband. Of u stelt een nieuw gebiedsplan op met een huidig samenwerkingsverband. 

U kunt subsidie krijgen voor het verhogen van de grondwaterstand in een veenweidegebied of minder intensief verbouwen op uw bedrijf (extensiveren).

U kunt subsidie krijgen voor het minder intensief verbouwen op uw bedrijf (extensiveren) in en rond een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied.

Doel van de regeling

Het samenwerkingsverband werkt aan een of meer van deze doelen: 

  • de uitstoot van ammoniak verminderen door extensivering van melkveehouderijen dicht bij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden; 
  • CO2-uitstoot verminderen door de grondwaterstand in het veenweidegebied te verhogen.
     

Vereenvoudigde kostenoptie

Voor Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden zet u alle verwachte kosten in een begroting. U berekent deze kosten met een van onze rekenmethodes. Wij noemen dit de Vereenvoudigde kostenoptie (VKO). Wilt u meer weten over de VKO? Kijk op Vereenvoudigde kostenoptie (VKO) voor GLB-subsidies.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?