Open voor aanvragen

SSEB Innovatie - Project experimentele ontwikkeling

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
6 april 2022

Heeft u met uw bedrijf een innovatieve oplossing voor emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal Innovatie (SSEB Innovatie). U kunt subsidie ontvangen voor een project experimentele ontwikkeling. Dit kan gaan om een project technologische ontwikkeling of een  project praktijkervaring.

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 31 mei 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
woensdag 31 augustus 2022
03:00 PM (CET)

De regeling is open van 31 mei 2022 9:00 uur tot en met 31 augustus 2022 17:00 uur.

Budget

Voor de SSEB Innovatie - Project experimentele ontwikkeling is er in 2022 € 9 miljoen beschikbaar voor technische ontwikkelingen en projecten praktijkervaring. Per technische ontwikkeling of project praktijkervaring is dat maximaal € 1 miljoen.

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor een project experimentele ontwikkeling dat bestaat uit een technische ontwikkeling of een project praktijkervaring. Voor beide geldt dat ze producten, processen of diensten verbeteren die niet grotendeels al vast staan. Daarom is het belangrijk dat uw voorstel voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Een technische ontwikkeling is in deze context:

  • de ontwikkeling van een prototype emissieloze bouwmachine; en
  • het demonstreren, testen en valideren van deze machine in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden. Het hoofddoel is aanbrengen van technische verbeteringen aan een product of dienst.

Een project praktijkervaring is in deze context:

  • het in een realistische gebruiksomgeving aantonen van het functioneren van een emissieloze bouwmachine;
  • gecombineerd met factoren, zoals laadinfrastructuur, aanpassingen aan netvoorzieningen, laadinfrastructuur, rolverdeling, veiligheid, planning, verzekeringen, contracten, opleiding, regelgeving, etcetera;
  • en met als hoofddoel verbeteringen aanbrengen die niet (alleen) betrekking hebben op de bouwmachine of technisch van aard zijn.

Beoordelingscriteria

De algemene criteria en afwijzingsgronden vindt u in de handleiding SSEB Innovatie. Denk bij afwijzingsgronden aan: de aanvraag te laat indienen, niet compleet indienen of pas indienen als het project al gestart is, al eerder verkregen subsidie, te lage score op de rangschikkingscriteria en meer.

Beoordeling op basis van rangschikkingscriteria

Projecten praktijkervaring of technische ontwikkeling scoren punten op criteria die te maken hebben met het onderwerp van het project, de impact en de kwaliteit. Meer informatie over alle beoordelingscriteria vindt u in de Handleiding SSEB Innovatie hieronder. Ook het modelprojectplan dat u gebruikt als basis voor uw projectplan bouwt u op volgens deze criteria.

Projectidee toetsen

Wilt u weten of het kansrijk is om uw projectidee in te dienen? Toets uw voorstel vooraf bij ons met het projectideeformulier. U krijgt dan een inhoudelijke reactie of advies van een projectadviseur. Hierna kunt u uw idee eventueel aanscherpen en uitwerken in het modelprojectplan. Wij toetsen de projectideeën die uiterlijk 2 weken voor sluitingsdatum van de regeling binnen zijn. 

Het projectideeformulier voor een experimentele ontwikkeling moet uiterlijk 17 augustus 2022 bij ons binnen zijn, als u advies van ons wilt. En voor een haalbaarheidsonderzoek is dat 16 december 2022. Maar hoe eerder hoe beter.

Naar het projectideeformulier

Aanvragen

U kunt subsidie voor een project experimentele ontwikkeling aanvragen van 31 mei 2022, 9 uur tot en met 31 augustus 2022, 17:00 uur. U doet dit met de aanvraagknop hieronder.

Om aan te vragen, logt u in op eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Als u bent ingelogd op eLoket kiest u voor 'nieuwe aanvraag' en selecteert u de regeling SSEB Innovatie. Daarna start u met de aanvraag.

Deze subsidie is een tender. Daarbij beoordelen we aanvragen aan de hand van rangschikkingscriteria. Let op: we beoordelen alleen aanvragen die op tijd zijn ingediend en compleet zijn. Het is ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsstudie.

Na uw aanvraag

Beslissing

U ontvangt binnen 13 weken na de sluitingsdatum een subsidiebeschikking met de beoordeling van uw project. Bij een positief besluit bevat deze beschikking ook details over de uitbetaling van de subsidie en uw verplichtingen.

Voortgang

Duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan rapporteert u eenmaal per jaar over de voortgang van uw project. Een haalbaarheidsstudie duurt maximaal 6 maanden, dus daarvoor doet u alleen een eindrapportage. De data waarop u moet rapporteren staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

Vindt er een wijziging plaats in uw projectplan? Geef dit dan altijd aan ons door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u kans dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen of zelfs voor het hele project.

Webinar SSEB

Op 29 maart 2022 organiseerden wij een webinar over de regeling en het aanvraagproces. Wilt u meer weten over de regeling, heeft u het webinar gemist of wilt u het terugkijken? Bekijk het webinar SSEB.

Veelgestelde vragen

Vragen over SSEB Innovatie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?