Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden TSE Gebouwde omgeving

Gepubliceerd op:
20 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 juni 2020

Het project moet passen binnen de thema’s (zie download) en de voorwaarden van TSE Gebouwde omgeving. De algemene voorwaarden van TSE-regelingen staan onderaan deze pagina.

 • Alleen een samenwerkingsverband kan een aanvraag indienen. Het samenwerkingsverband bevat minimaal 1 onderneming.
 • Onderzoeksorganisaties mogen niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten maken.
 • De looptijd van projecten is maximaal 2 jaar.
 • Projecten worden na de sluiting van de aanvraagperiode gerangschikt. De hoogst scorende projecten krijgen subsidie, Een project scoort hoger naarmate:
  - het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de TSE Gebouwde omgeving (weging 35%);
  - de slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is (weging 20%);
  - het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt (weging 15%);
  - de kwaliteit van het project beter is, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet (weging 30%).
 • De subsidie voor ondernemingen is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Middelgrote ondernemingen krijgen een opslag van 10 procentpunten, kleine ondernemingen van 20 procentpunten.
 • De subsidie voor onderzoeksorganisaties is 80% voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, als het om hun niet-economische activiteiten gaat (onafhankelijk onderzoek, geen contractresearch).
 • De maximale subsidie per project is € 500.000.

Download

Vragen over TSE Gebouwde omgeving?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?