Gesloten voor aanvragen

TSE Gebouwde omgeving

Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024
Gepubliceerd op:
16 maart 2020

Ontwikkelt uw bedrijf producten, diensten en processen om gebouwen te verduurzamen? Zijn dit (renovatie-)arrangementen voor woningen en gebouwen zonder woonfunctie? Of nieuwe of duidelijk verbeterde zonnestroomsystemen voor gebouwen? Werkt u aan oplossingen voor een duurzame (collectieve) warmte- en koudevoorziening? Zorgt uw innovatie voor een betaalbare, eerlijke en te vertrouwen elektriciteitsvoorziening op gebouwniveau? Vraag dan subsidie aan uit de regeling Topsector Energie (TSE) Gebouwde omgeving.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 3 juli 2023
09:00
Einddatum:
dinsdag 5 september 2023
17:00
Maximale subsidie € 500.000 per project. Dit is een tender (de beste projecten krijgen subsidie).
Totaal budget:
€ 2.865.000

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Binnen maximaal 2 jaar moet u tastbare resultaten bereiken. U kunt subsidie krijgen voor een product, dienst en/of proces in de volgende thema's:

  • nieuwe of duidelijk verbeterde zonnestroomsystemen voor gebouwen;
  • (renovatie-)arrangementen voor woningen en gebouwen zonder woonfunctie (utiliteitsgebouwen);
  • oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening;
  • slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Laat uw projectidee toetsen

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Laat u inspireren

Wat zijn de mogelijkheden van innovaties in Nederland voor een mooie, betaalbare duurzame gebouwde omgeving? In deze brochure vertellen 22 consortia van marktpartijen, kennisinstellingen, corporaties en anderen over hun project. Wat ontwikkelen ze? Wat lossen ze op? En voor wie maken ze het?

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Meer weten?

Vragen over TSE Gebouwde omgeving?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?