Gesloten voor aanvragen

TSE Gebouwde omgeving

Gepubliceerd op:
16 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
16 december 2022

Ontwikkelt uw bedrijf producten en diensten om de gebouwde omgeving te verduurzamen? Zijn dit (renovatie)arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen? Of oplossingen voor duurzame collectieve warmte- en koude voorziening en betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening? Daarvoor is de regeling TSE Gebouwde omgeving.

De regeling is gesloten. U kon subsidie voor de TSE Gebouwde omgeving aanvragen van 1 april 2020, 09:00 uur tot en met 2 juni 2020, 17:00 uur.

Budget

 • TSE Gebouwde omgeving € 2,797 miljoen.
 • Maximale subsidie € 500.000 per project.

Subsidiethema's

De regeling subsidieert industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Binnen maximaal 2 jaar moet u tastbare resultaten bereiken.

Thema's

Het project moet passen binnen een van de subsidiethema’s van de Gebouwde omgeving:

 • versnellen van energierenovaties in de gebouwde omgeving
 • duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving
 • elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving

Projecten die niet in aanmerking komen TSE Gebouwde omgeving:

 • grootschalige onderzoeksvoorstellen: deze vallen onder de MOOI-regeling
 • pilot- en demonstratieprojecten: deze vallen onder de Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)
 • projecten die zich richten op de verlaging van het basisbedrag van een SDE+categorie: deze vallen onder de Hernieuwbare Energie
 • fundamenteel onderzoek: hiervoor zijn andere financieringsvormen mogelijk via onder andere NWO/NWA en PPS-toeslag

Voorwaarden

Het project moet passen binnen de thema’s en voorwaarden. De beschrijving van de thema’s vindt u in de download 'Bijlage subsidiethema’s gebouwde omgeving 2020' op deze pagina. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de TSE-regelingen.

Downloads

Na uw aanvraag

Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikking. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

De beoordelingstermijn hiervan is 8 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met 8 weken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn hiervan is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Bijlagen

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u mee de Controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 en de eindrapportage in het volgende format:

Achtergrond

De subsidie TSE Gebouwde omgeving maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het totale overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Vragen over TSE Gebouwde omgeving?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?