Gesloten voor aanvragen

TSE Gebouwde omgeving

Gepubliceerd op:
16 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
30 november 2021

Ontwikkelt uw bedrijf producten en diensten om de gebouwde omgeving te verduurzamen? Zijn dit (renovatie)arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen? Of oplossingen voor duurzame collectieve warmte- en koude voorziening en betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening? Daarvoor is de regeling TSE Gebouwde omgeving.

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

 • TSE Gebouwde omgeving € 2,797 miljoen.
 • Maximale subsidie € 500.000 per project.

Voorwaarden

Het project moet passen binnen de thema’s en voorwaarden. De beschrijving van de thema’s vindt u in de download 'Bijlage subsidiethema’s gebouwde omgeving 2020' op deze pagina. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de TSE-regelingen.

Na uw aanvraag

De regeling is gesloten. U kon subsidie voor de TSE Gebouwde omgeving aanvragen van 1 april 2020, 09:00 uur tot en met 2 juni 2020, 17:00 uur.

Na sluiting beoordelen we met advies van onafhankelijke externe experts de projecten op basis van rangschikkingscriteria. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af als kwalitatief onvoldoende. Projecten die vodoende punten behalen krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking. En tot het beschikbare subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is maximaal 13 weken.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgang

Als uw project subsidie heeft gekregen en langer dan 12 maanden duurt, dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier onder Direct regelen op deze pagina. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project te melden. Gebruikt u hiervoor het wijzigingsformulier onder Direct regelen op deze pagina.

Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels.

 • Controleverklaring ten behoeve van de publieke sector > € 125.000 (uitleg en formulier)*
 • Format eindrapportage TSE (pdf)

*Let op: Alleen als u een controleprotocol bij de beschikkingen heeft ontvangen, is deze verklaring van toepassing.

Al de formulieren en bijlagen die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u op de mijn omgeving.

 

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen, voordat u een definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie doet. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Laat uw projectidee toetsen

Achtergrond

De subsidie TSE Gebouwde omgeving maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het totale overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Subsidiethema's

De regeling subsidieert industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Binnen maximaal 2 jaar moet u tastbare resultaten bereiken.

Thema's

Het project moet passen binnen een van de subsidiethema’s van de Gebouwde omgeving:

 • Versnellen van energierenovaties in de gebouwde omgeving
 • Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving
 • Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving

Projecten die niet in aanmerking komen TSE Gebouwde omgeving:

 • Grootschalige onderzoeksvoorstellen: deze vallen onder de MOOI-regeling.
 • Pilot- en demonstratieprojecten: deze vallen onder de Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+).
 • Projecten die zich richten op de verlaging van het basisbedrag van een SDE+categorie: deze vallen onder de Hernieuwbare Energie.
 • Fundamenteel onderzoek: hiervoor zijn andere financieringsvormen mogelijk via onder andere NWO/NWA en PPS-toeslag.

Vragen over TSE Gebouwde omgeving?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?