IA-netwerk Israël

Gepubliceerd op:
22 juni 2015
Laatst gecontroleerd op:
5 februari 2021

Bent u benieuwd welke innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends er in Israël zijn? Wilt u internationale Research & Development (R&D)-contacten maken? Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) signaleert kansen voor R&D en helpt bij het maken van innovatieve matches tussen Nederland en Israël.

Innovatieve Focus sectoren

Sectoren met de grootste focus op innovatieve ontwikkelingen in Israël zijn:

  • HTSM (sectors semiconductor, photonics, (cyber)security, printing, smart industry)
  • Life Science and Health (LSH)
  • Agri&Food
  • Energy
  • Chemistry

Special AI in Health

Israël is al ruim 20 jaar actief in de digitale gezondheidszorg. In combinatie met een focus op cyberbeveiliging van de digitale infrastructuur maakt dit Israël een koploper op het gebied van kunstmatige intelligentie. Meer hierover leest u in onderstaand Engelstalige artikel uit de 'Special AI in Health' van het Innovatie Attaché Netwerk.

Contact

Wilt u meer weten over deze sectoren? Of heeft u andere vragen voor het Innovatie Attaché Netwerk in Israël, neem dan contact op met:

Racheli Kreisberg
T: +97237540744
E:racheli@nost.org.il

EmbassyoftheKingdomoftheNetherlands
OfficeforScienceandTechnology
BeitOz,13everdieping
14AbbaHillelStreet
RamatGan52506
P.O.Box1967
RamatGan52118
TelAvivIsraël
T:+97237540777

WiltuwetenwaarhetIA-netwerkumeekanhelpen?LeeshetoponzeInnovatie Attaché Netwerk-pagina.

Publicaties

In bijgaand overzicht vindt u publicaties over sectoren, trends of thema’s met betrekking tot de markt in Israël. Van iedere publicatie treft u een introductietekst aan, maar u kunt ook de volledige tekst inzien.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?