Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West - fase 4

Gepubliceerd op:
5 augustus 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 4. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West (Borssele - Rilland). De documenten van de eerdere fasen zijn beschikbaar onder fase 1, fase 2 en fase 3.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Omgevingsvergunning tijdelijke lijn

Ministerie van EZK

Aanvraag (pdf, 9 MB)

Intrekking aanvraag (pdf, 56 kB

Ontwerpbesluit (pdf, 194 kB) Aanvraag is ingetrokken
2

Omgevingsvergunning tijdelijke lijn

Gemeente Borsele

Aanvraag (pdf, 16 MB)

Intrekking aanvraag (pdf, 91 kB)

Ontwerpbesluit (pdf, 96 kB) Aanvraag is ingetrokken
3

Omgevingsvergunning werkwegen

Gemeente Borsele

Aanvraag (pdf, 57 MB)

Wijziging aanvraag (pdf, 39 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 

77 KB)

Besluit (pdf, 4 MB)
4

Omgevingsvergunning werkwegen

Gemeente Kapelle

Aanvraag (pdf, 51 MB)

Wijziging aanvraag (pdf, 30 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 54 MB)

Besluit deel 1 (pdf, 95 MB)

Besluit deel 2 (pdf, 77 MB)

5

Omgevingsvergunning Mast 1058

Gemeente Kapelle

Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 25 MB) Besluit (pdf, 28 MB)
6

Omgevingsvergunning werkwegen

Gemeente Reimerswaal

Aanvraag (pdf, 57 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB)

Besluit (pdf, 15 MB)

Bijlage bij besluit (pdf, 3 MB)

7

Ontheffing Wnb soortenbescherming

Ministerie van LNV

Aanvraag (pdf, 26 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 8 MB) Besluit (pdf, 3 MB)
8

Vergunning Wnb gebiedsbescherming

Ministerie van LNV

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB)

Besluit (pdf, 537 kB)

Bijlage 1 bij besluit (pdf, 67 kB)

Bijlage 2 bij besluit (pdf, 2 MB)

Bijlage 3 bij besluit (pdf, 2 MB)

9

Watervergunning

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag (pdf, 36 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 108 kB) Besluit (pdf, 161 kB)
10

Ontheffing Keur Wegen

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag (pdf, 36 MB)

Wijziging aanvraag deel 1 (pdf, 40 MB)

Wijziging aanvraag deel 2 (pdf, 25 MB)

Wijziging aanvraag deel 3 (pdf, 22 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 108 kB) Besluit (pdf, 166 kB)

Generieke bijlagen fase 4

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?