Service menu right

Gaswinning N05-A

ONE-Dyas B.V. wil gas winnen in veld N05-A in de Noordzee. Om winning van gas uit veld N05-A mogelijk te maken wil ONE-Dyas B.V. boven het veld een gaswinningsplatform in zee plaatsen. De beoogde locatie van het platform bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum. Vanaf deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden (prospects) die mogelijk gas bevatten.

Stand van zaken

Van 9 augustus tot en met 19 september 2019 lag de Mededeling ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Gaswinning N05-A. De binnengekomen zienswijzen op de Mededeling voornemen milieueffectrapportage ‘Gaswinning N05-A’ zijn gebundeld in een Inspraakbundel. De antwoorden op de binnengekomen zienswijzen kunt u vinden in de Nota van Antwoord. De inspraakbundel en de Nota van Antwoord kunt u hieronder vinden (Nederlandse en Duitse versie).

De Mededeling met de onderzoeksopzet is ook voorgelegd aan de Commissie voor de milieu-effectrapportage (Commissie m.e.r.) en adviseurs met een wettelijke taak in het kader van de te verlenen vergunningen. De Commissie m.e.r. heeft advies uitgebracht over de mededeling voornemen milieueffectrapportage gaswinning N05A. De zienswijzen en wettelijke adviezen zijn betrokken in het advies reikwijdte en detailniveau dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan ONE-Dyas B.V. heeft gestuurd. Mede op basis van dit advies wordt het MER opgesteld. U vindt het advies hieronder (Nederlandse en Duitse versie). Het toekomstige MER wordt opnieuw ter advies aan de Commissie voor de milieueffectrapportage voorgelegd. Te zijner tijd wordt het MER met de Passende Beoordeling samen met de ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierover kunt u dan wederom zienswijzen naar voren brengen.

Informationen in deutscher Sprache finden Sie im Dokument ‘Deutschtalige Informationen‘ unten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.