Net op zee - Nederwiek 2

Gepubliceerd op:
10 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 april 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de Maasvlakte. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren.

Voor dit project is de tijdelijke werknaam ‘Net op Zee - Derde 2GW-verbinding Maasvlakte’ gebruikt. In het voorjaar van 2022 is bij de vaststelling van het programma Noordzee een naam gekozen voor windenergiegebied 1, namelijk Nederwiek. De naam van dit project is ‘Net op zee - Nederwiek 2’ geworden. In toekomstige documenten en in andere communicatie wordt gesproken over ‘Net op zee - Nederwiek 2’.

In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet projecten aangewezen die tussen 2024 en 2030 goed zijn voor 6,1 gigawatt (GW) aan windenergieparken op zee. Inmiddels is duidelijk dat er meer windenergie op zee nodig is om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Eind 2020 is EZK in samenwerking met andere ministeries, regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties daarom een verkenning gestart: de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ). Hierin is gekeken naar mogelijke verbindingen tussen nieuwe windenergieparken op zee en aanlandlocaties op land. Uit deze verkenning blijkt dat een aanlanding vanuit windenergiegebied Nederwiek naar de Maasvlakte kansrijk is en zodoende is de ruimtelijke procedure gestart. Een van de belangrijkste redenen dat dit kansrijk is, is omdat deze nieuwe verbinding naar verwachting voor een groot deel parallel kan lopen aan de projecten Net op zee - IJmuiden Ver Beta en Net op zee - IJmuiden Ver Gamma.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van Zaken

Van 14 januari tot en met 24 februari 2022 hebben het voornemen en het participatieplan van het project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. De reacties zijn gebundeld in een inspraakbundel.

Het voornemen en participatieplan en de inspraakbundel kunt u hieronder bekijken.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, telefoonummer 070 379 89 79.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?