Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
13 januari 2023
Gepubliceerd op:
6 november 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha).

Passende Beoordeling

Onderstaande Passende Beoordeling stikstof is door TenneT opgesteld in verband met de beroepsprocedure als back up voor de onderbouwing in de eerder verleende Wnb-vergunning (die was gebaseerd op het PAS). Op 13 mei 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan uitspraak gedaan. De rechtsgevolgen van het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de Wnb-vergunning zijn in stand gelaten. Hiermee kan het project gerealiseerd worden.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

In de zienswijzenbundel staan de zienswijzen en reacties die zijn ontvangen op onderstaande ontwerpbesluiten.

Milieueffectrapport (MER)

Op basis van de aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het MER opgesteld.

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 januari 2019 Commissie m.e.r.

Aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD):

Inpassingsplan

Ontwerpbesluit Besluit
  Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Coördinatiebesluit

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

 
Nr Naam Aanvragen Ontwerpbesluiten Besluiten
1

Omgevingsvergunning aanpassing bestaand hoogspanningsstation

Gemeente Beverwijk

 

Aanvraag (pdf, 63 MB)

Ontwerpbesluit (pdf,  282 kB)

Voorschriften (pdf, 72 kB)

Besluit (pdf, 408 kB)
2

Omgevingsvergunning transformatorstation Tata Steel

Gemeente Beverwijk

Aanvraag (pdf, 80 MB)

Aanvulling (pdf, 263 kB)

Ontwerpbesluit (pdf,1  MB) Besluit (pdf, 1 MB)
3

Ontheffing Provinciale Verordening aardkundige monumenten

Provincie Noord Holland

Aanvraag (pdf, 13 MB)

 

Ontwerpbesluit (pdf,  4 MB)

 

Besluit (pdf, 515 kB)

 

 

4

Ontheffing Provinciale Verordening grondwaterbeschermingsgebied

Provincie Noord Holland

Aanvraag (pdf, 13 MB)

 

Ontwerpbesluit (pdf, 288 kB) Besluit (pdf, 216 kB)
5

Watervergunning Keur

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Aanvraag (pdf, 85 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 5 MB) Besluit (pdf, 208 kB)
6

Watervergunning Offshore

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aanvraag (pdf, 43 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 809 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
7

Spoorwegvergunning

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aanvraag (pdf, 43 MB)

Aanvulling (pdf, 9 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB) Besluit (pdf, 6 MB)
8

Vergunning Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aanvraag (pdf, 58 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 6 MB) Besluit (pdf, 87 kB)
9

Vergunning Wet Natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanvraag (pdf, 15 MB)

Aanvulling (pdf, 134 kB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

Bijlage (pdf, 500 kB)

Besluit (pdf, 11 MB)
10

Ontheffing Wet Natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanvraag (pdf, 27 MB)

Aanvulling (pdf, 81 kB)

Ontwerpbesluit (pdf, 211 kB) Besluit (pdf, 2 MB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?