Net op zee - Hollandse Kust (zuid) - fase 2

Gepubliceerd op:
7 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Hollandse Kust (zuid).

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Besluiten en zienswijze

Werkplan en bijlagen

Het werkplan HDD zeewering Net op zee Hollandse Kust (zuid) fase 2) bevat werkplan voor stabiliteit zeewering, werkplan voor HDD-boring, werkplan voor calamiteiten en het werkplan scheepvaart.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?