Net op zee - Nederwiek 1 - fase 1

Gepubliceerd op:
9 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
26 februari 2024

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Nederwiek 1

Zienswijzen

Coördinatiebesluit

Op 5 juli 2023 is een kennisgeving besluit in de Staatscourant gepubliceerd over de coördinatie van de vergunningen.

Milieueffectrapport MER

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan
Ontwerp-inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)  

Printversie:

Ontwerp-inpassingsplan (pdf, 5 MB)

 

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Vergunning wet natuurbescherming 

(Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Aanvraag (pdf, 60 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 251 kB) Besluit (pdf,  kB)
2

Ontheffing wet natuurbescherming

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Aanvraag (pdf, 51 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 194 kB) Besluit (pdf,  kB)
3

Watervergunning

(Rijkswaterstaat)

Volgt in fase 2 Volgt in fase 2 Besluit (pdf,  kB)
4

Watervergunning

(Waterschap Scheldestromen)

Aanvraag deel 1 (pdf, 66 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 70 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 77 MB)
Ontwerpbesluit deel 1 (pdf, 394 kB)
Ontwerpbesluit deel 2 (pdf, 226 kB)
Besluit (pdf,  kB)
5

Vergunning Wet beheer Rijkswaterstaat

(Rijkswaterstaat)

Aanvraag deel 1 (pdf, 22 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 84 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 609 kB) Besluit (pdf,  kB)
6

Spoorwegwetvergunning

(ProRail)

Aanvraag (pdf, 96 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 4 MB) Besluit (pdf,  kB)
7

Omgevingsvergunning converterstation

(Gemeente Borsele)

Aanvraag deel 1 (pdf, 72 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 55 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 72 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 64 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 279 kB) Besluit (pdf,  kB)
8

Melding Activiteitenbesluit

(Gemeente Borsele)

Aanvraag (pdf, 10 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 282 kB) Besluit (pdf,  kB)

 

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?