Net op zee - Nederwiek 1 - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
10 mei 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Nederwiek 1

Zienswijzen

Coördinatiebesluit

Op 5 juli 2023 is een kennisgeving besluit in de Staatscourant gepubliceerd over de coördinatie van de vergunningen.

Milieueffectrapport MER

Aanvulling MER

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan
Ontwerp-inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl) Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Ontwerp-inpassingsplan (pdf, 5 MB)

Printversie:

Inpassingsplan (pdf, 2 MB)

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Vergunning wet natuurbescherming 

(Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Aanvraag (pdf, 60 MB)

Aangepaste aanvraag (pdf, 95 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 251 kB) Besluit (pdf, 654 kB)
2

Ontheffing wet natuurbescherming

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Aanvraag (pdf, 51 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 194 kB) Besluit (pdf, 319 kB)
3

Watervergunning

(Rijkswaterstaat)

Zie fase 2 Zie fase 2 Besluit (pdf, 1 MB)
4

Watervergunning

(Waterschap Scheldestromen)

Aanvraag deel 1 (pdf, 66 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 70 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 77 MB)
Ontwerpbesluit deel 1 (pdf, 394 kB)
Ontwerpbesluit deel 2 (pdf, 226 kB)

Besluit deel 1 (pdf, 588 kB)

Besluit deel 2 (pdf, 224 kB)

5

Vergunning Wet beheer Rijkswaterstaat

(Rijkswaterstaat)

Aanvraag deel 1 (pdf, 22 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 84 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 609 kB) Besluit (pdf, 430 kB)
6

Spoorwegwetvergunning

(ProRail)

Aanvraag (pdf, 96 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 4 MB) Besluit (pdf, 4 MB)
7

Omgevingsvergunning converterstation

(Gemeente Borsele)

Aanvraag deel 1 (pdf, 72 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 55 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 72 MB)
Aanvraag deel 4 (pdf, 64 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 279 kB) Besluit (pdf, 5 MB)
8

Melding Activiteitenbesluit

(Gemeente Borsele)

Aanvraag (pdf, 10 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 282 kB) Besluit (pdf, 4 MB)

 

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?