Waterstofnetwerk Noord-Nederland Noord

Gepubliceerd op:
7 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 december 2022

Hynetwork Services (HNS) is van plan in de provincie Groningen een transportnet voor waterstofgas aan te leggen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen. Het uitgangspunt voor dit waterstofnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast komen er enkele nieuwe bovengrondse installaties.

Waarom het waterstofnetwerk Noord-Nederland Noord?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om waterstof te transporteren. Het waterstofnetwerk in Groningen maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van HNS, dat grote industriegebieden met elkaar, met waterstofopslag en met het buitenland verbindt.

Dit waterstofnetwerk is in eerste instantie bedoeld voor grootschalige gebruikers, zoals de Eemshaven en de industrie in Delfzijl. De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de CO2-uitstoot van Nederland. Het waterstofnetwerk helpt bedrijven over te stappen op waterstof en versnelt zo de energietransitie in de regio. Huizen en kleine bedrijven kunnen niet aansluiten op dit waterstofnetwerk van HNS.

Stand van zaken

Het project Waterstofnetwerk Noord-Nederland Noord start met het kennisgeven van het voornemen en voorstel voor participatie. Het voorstel voor de wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het planproces staat beschreven in het participatieplan. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 8 december 2022 is kennisgeving van het voornemen gedaan.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het voornemen en participatieplan kunt u vanaf vrijdag 9 december 2022 tot en met donderdag 19 januari 2023 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

 • Gemeente Het Hogeland, Hoofdstraat W 70, Winsum
 • Gemeente Eemsdelta, Wilhelminaweg, 14 9901 CM Appingedam
 • Gemeente Midden-Groningen, Huis van Cultuur en Bestuur, Gorecht-Oost 157 9603 AE Hoogezand
 • Gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam
 • Gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten
 • Gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal

Het voornemen en participatieplan is ook hieronder te raadplegen.

Hoe kunt u meedenken?

Als u wilt meedenken over dit project, kunt u een schriftelijke of mondelinge reactie geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Deze reactie kunt u kenbaar maken in de periode van 9 december 2022 tot en met 19 januari 2023.

U kunt hierbij denken aan:

 • Vindt u dat de juiste alternatieven/tracéopties worden onderzocht? Heeft u nog aanvullingen?
 • Welke aandachtspunten heeft u voor het uit te voeren onderzoek/uitvoeren van onderzoek naar de tracéopties?
 • Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving worden betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?
 • Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor participatie beschreven is?

Hoe kunt u reageren?

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post:
U kunt per post reageren door een reactie te sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Waterstofnetwerk Noord-Nederland Noord
Postbus 111, 9200 AC Drachten

Mondeling:
Dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 8979.

Als u uw naam, postadres en e-mailadres vermeldt, kunnen wij u informeren over de voortgang van het project. U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk onderwerp uw reactie betrekking heeft.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De inventarisatie van de verschillende alternatieven voor het kabeltracé wordt binnen vijf maanden na het publiceren van de kennisgeving uitgevoerd. De resultaten daarvan worden vastgelegd in een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. Uw reactie op het voornemen en het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Informatiebijeenkomsten

Er zijn 4 informatiebijeenkomsten met vrije inloop georganiseerd. Deze vinden plaats op:

 • 13 december 2022 van 18.30 tot 20.30 uur: Hotel Ekamper, Radsweg 12, 9983 RC Roodeschool
 • 14 december 2022 van 18.30 tot 20.30 uur: Multifunctioneel Centrum Siddeburen, Oudeweg 70 9628 CG Siddeburen
 • 10 januari 2023 van 19.00 tot 21.00 uur: Buurthuis Westerdraai, Lisstraat 16, 9903 BD Appingedam
 • 11 januari 2023 van 19.00 tot 21.00 uur: Cultuurcentrum VanBeresteyn, Museumplein 5A,, 9641 AD Veendam

Meer informatie

Meer informatie over het waterstofnetwerk Noord-Nederland Noord vindt u op: www.hynetwork.nl/noord-nederland.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?