Windpark Windplan Blauw - fase 1

Gepubliceerd op:
31 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Windplan Blauw.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Inpassingsplan

De ministers van EZK en van BZK maken samen een bestemmingsplan op rijksniveau voor de realisatie van windpark Windplan Blauw. Dit plan wordt het Rijksinpassingsplan genoemd.

Inpassingsplan

Ontwerpbesluit Besluit
  Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Milieueffectrapport (MER)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD):

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Wabo Buitendijks Nuon

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 31 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 136 kB)

Bijlagen (pdf, 853 kB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 3 MB)
2

Wabo Buitendijks SwifterwinT

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 28 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 136 kB)

Bijlagen (pdf, 864 kB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 3 MB)
3

Wabo Windpark Elandtocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 27 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 127 kB)

Bijlagen (pdf, 612 kB

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 3 MB)
4

Wabo Windpark Kolkbekertocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 27 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 134 kB)

Bijlagen (pdf, 610 kB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 6 MB)
5

Wabo Windpark Rendiertocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 28 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 133 kB)

Bijlagen (pdf, 1 MB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 6 MB)
6

Wabo Windpark Rivierduintocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 28 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 139 kB)

Bijlagen (pdf, 610 kB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de website)

Besluit (pdf, 7 MB)
7

Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming-

Provincie Flevoland

Aanvraag (pdf, 27 MB)

Aanvulling (pdf, 3 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 707 kB) Besluit (pdf, 3 MB)
8

Wet natuurbescherming - soortenbescherming-

Procincie Flevoland

Aanvraag (pdf, 14 MB)

Deze aanvraag is nog in

behandeling en wordt

meegenomen in fase 2

 
9

Waterwetvergunning inrichting NUON

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 50 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB) Besluit (pdf, 2 MB)
10

Waterwetvergunning inrichting IJsselmeerwint

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 37 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 745 kB) Besluit (pdf, 1 MB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?