Windpark Windplan Blauw - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021
Gepubliceerd op:
31 oktober 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Windplan Blauw.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Inpassingsplan

De ministers van EZK en van BZK maken samen een bestemmingsplan op rijksniveau voor de realisatie van windpark Windplan Blauw. Dit plan wordt het Rijksinpassingsplan genoemd.

Ontwerpbesluit Besluit
  Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Milieueffectrapport (MER)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD):

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Wabo Buitendijks Nuon

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 31 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 136 kB)

Bijlagen (pdf, 853 kB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 3 MB)
2

Wabo Buitendijks SwifterwinT

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 28 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 136 kB)

Bijlagen (pdf, 864 kB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 3 MB)
3

Wabo Windpark Elandtocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 27 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 127 kB)

Bijlagen (pdf, 612 kB

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 3 MB)
4

Wabo Windpark Kolkbekertocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 27 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 134 kB)

Bijlagen (pdf, 610 kB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 6 MB)
5

Wabo Windpark Rendiertocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 28 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 133 kB)

Bijlagen (pdf, 1 MB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 6 MB)
6

Wabo Windpark Rivierduintocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 28 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 139 kB)

Bijlagen (pdf, 610 kB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de website)

Besluit (pdf, 7 MB)
7

Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming-

Provincie Flevoland

Aanvraag (pdf, 27 MB)

Aanvulling (pdf, 3 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 707 kB) Besluit (pdf, 3 MB)
8

Wet natuurbescherming - soortenbescherming-

Procincie Flevoland

Aanvraag (pdf, 14 MB)

Deze aanvraag is nog in

behandeling en wordt

meegenomen in fase 2

 
9

Waterwetvergunning inrichting NUON

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 50 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB) Besluit (pdf, 2 MB)
10

Waterwetvergunning inrichting IJsselmeerwint

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 37 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 745 kB) Besluit (pdf, 1 MB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?