Windpark Windplan Groen - fase 2

Gepubliceerd op:
18 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Windplan Groen.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Aanvragen en vergunningen

Aanvragen en vergunningen
Nr   Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

WABO Onderstation Liander

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 14 MB)

Aanvulling aanvraag (pdf, 4 MB

Ontwerpbesluit (pdf, 258 kB)

Besluit (pdf, 297 kB)

2

Wijzing Wabo Vires Venti

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 2 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 214 kB)

Besluit (pdf, 218 kB)

3

Wabo GDS Transformatorstation Windkoepel Groen

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 20 MB)

Aanvulling aanvraag (pdf, 2 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 349 kB)

Besluit (pdf, 376 kB)

4

Wijziging Wabo XY-Wind

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 2 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 82 kB)

Besluit (pdf, 86 kB)

5

Waterwetvergunning lozen Windkoepel Groen

Waterschap Zuiderzeeland

Aanvraag (pdf, 5 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 320 kB)

Besluit (pdf 325 kB)

6

Waterwetvergunning onttrekking grondwater Windkoepel Groen

Waterschap Zuiderzeeland

Aanvraag (pdf, 30 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 576 kB)

Besluit (pdf, 396 kB)

7

Spoorwegwetvergunning Windkoepel Groen

ProRail

Aanvraag (pdf, 5 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

Besluit (pdf, 1 MB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?