Windpark Windplan Groen - fase 2

Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021
Gepubliceerd op:
18 augustus 2020

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Windplan Groen.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr   Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

WABO Onderstation Liander

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 14 MB)

Aanvulling aanvraag (pdf, 4 MB

Ontwerpbesluit (pdf, 258 kB) Besluit (pdf, 297 kB)
2

Wijzing Wabo Vires Venti

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 214 kB) Besluit (pdf, 218 kB)
3

Wabo GDS Transformatorstation Windkoepel Groen

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 20 MB)

Aanvulling aanvraag (pdf, 2 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 349 kB) Besluit (pdf, 376 kB)
4

Wijziging Wabo XY-Wind

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 82 kB) Besluit (pdf, 86 kB)
5

Waterwetvergunning lozen Windkoepel Groen

Waterschap Zuiderzeeland

Aanvraag (pdf, 5 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 320 kB) Besluit (pdf 325 kB)
6

Waterwetvergunning onttrekking grondwater Windkoepel Groen

Waterschap Zuiderzeeland

Aanvraag (pdf, 30 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 576 kB) Besluit (pdf, 396 kB)
7

Spoorwegwetvergunning Windkoepel Groen

ProRail

Aanvraag (pdf, 5 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 1 MB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?