Windpark N33 - fase 3

Gepubliceerd op:
30 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 3. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark N33.

De stukken van de eerdere fasen zijn beschikbaar onder fase 1 en fase 2.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

Coördinatiebesluit

De minister van EZK heeft voor de coördinatie van drie van de (ontwerp)besluiten van fase 3 een coördinatiebesluit genomen. Dit coördinatiebesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 15 maart 2017.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

Vergunningen en besluiten

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1 Omgevingsvergunning  deelgebied Eekerpolder Menterwolde (iWN)
B&W gemeente Midden-Groningen

Aanvraag
(pdf, 28 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 98 kB) Besluit (pdf,  6 MB)
2 Omgevingsvergunning deelgebieden Vermeer Noord Monterwolde (VN)
B&W gemeente Midden-Groningen
Aanvraag
(pdf, 25 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 79 kB) Besluit (pdf,  5 MB)
3 Omgevingsvergunning deelgebied Eekerpolber (iWN)
B&W gemeente Oldambt
Aanvraag
(pdf, 25 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 175 kB) Besluit (pdf,  4 MB)
4 Omgevingsvergunning deegebieden Vermeer Midden (VM)
B&W gemeente Veendam
Aanvraag
(pdf,  19 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 94 kB) Besluit (pdf,  617 kB)
5 Omgevingsvergunning deelgebied Vermeer Zuid (VZ)
B&W gemeente Veendam
Aanvraag
(pdf, 23 MB)
Ontwerpbesluit (pdf,  95 kB) Besluit (pdf,  612 kB)
6 Omgevingsvergunning deelgebied Vermeer Zuid (VZ)
B&W gemeente Veendam
Aanvraag
(pdf, 603 kB)
Ontwerpbesluit (pdf, 105 kB) Besluit (pdf,  1 MB)
7 Watervergunning deelgebied Vermeer Noord (VN)
db Waterschap Hunze en Aa's
Aanvraag
(pdf, 16 MB)
Aanvulling (pdf, 2 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 215 kB) Besluit (pdf,  3 MB)
8 Watervergunning deelgebieden Vermeer Noord en Eekerpolder (iWN)
db Waterschap Hunze en Aa's
Aanvraag
(pdf,17 MB)
Aanvulling (pdf, 2 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 192 kB) Besluit (pdf,  2 MB)
9 Watervergunning deelgebied Vermeer Midden (VM)
db Waterschap Hunze en Aa's
Aanvraag
(pdf, 8 MB)
Aanvulling (pdf, 913 kB)
Ontwerpbesluit (pdf,  188 kB) Besluit (pdf,  2 MB)
10 Watervergunning deelgebied Vermeer Zuid (VZ)
db Waterschap Hunze en Aa's
Aanvraag
(pdf, 7 MB)
Aanvulling (pdf, 1 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 206 kB) Besluit (pdf,  2 MB)
11 Ontheffing Wet natuurbescherming deelgebied Vermeer Noord (VN)
GS Provincie Groningen
Aanvraag
(pdf, 5 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 678 kB)

Besluit (pdf,  13 MB)

Generieke bijlagen van het 'Bemalingsadvies' bij aanvragen 7 en 8

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?