Wind op zee - IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
28 december 2023
Gepubliceerd op:
12 juli 2023

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Wind op zee - IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta.

Zienswijzen en reacties op ontwerpkavelbesluiten

MER Kavel Alpha

MER Kavel Beta

Ontwerpkavelbesluiten

Kavelbesluiten

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?