Zuid-West 380 kV Oost

Gepubliceerd op:
8 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
18 maart 2022

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen de energiecentrales in Vlissingen en Borssele en de aansluiting bij Tilburg.

De vraag naar elektriciteit in Nederland neemt de komende jaren nog toe. Door de liberalisering van de energiemarkt vindt het energietransport bovendien plaats over langere afstanden, waardoor de vraag naar transportcapaciteit is toegenomen. Het huidige net in de regio Zuid-West zit aan haar maximum transportcapaciteit. Hierdoor voldoet TenneT niet aan de eisen die gesteld zijn in de Elektriciteitswet 1998. Dit geeft risico’s bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan.

Het project is opgesplitst in een deel Oost (deze pagina) en een deel West (Borssele-Rilland).

Stand van zaken

Het ontwerp-inpassingsplan voor dit project heeft van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 ter inzage gelegen.In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. 

De ontvangen zienswijzen (inspraakbundel), het ontwerp-inpassingsplan en het milieueffectrapport inclusief alle bijlagen kunt u inzien op de pagina: Zuid-West 380 kV Oost - fase 1.

Vervolg

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. Het definitieve inpassingsplan zal naar verwachting medio 2022 worden genomen. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. Het inpassingsplan zal ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu het ontwerp-inpassingsplan ter inzage ligt.

Online informatiebijeenkomsten

Op 21 december 2021 en 11 januari 2022 heeft een algemene bijeenkomst over het tracé plaatsgevonden. Op 13 januari 2022 heeft een themabijeenkomst over magneetvelden en gezondheid plaatsgevonden. Hieronder vindt u de presentaties en de vragen en antwoorden van deze informatiebijeenkomsten. 

Indien u behoefte heeft aan een een-op een gesprek kunt u een mail sturen naar bureauenergieprojecten@minezk.nl. Wilt u hierbij aangeven waar uw vraag over gaat. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak (fysiek dan wel telefonisch).

Meer informatie

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?