Kringlooplandbouw: zo schakelt u om

Gepubliceerd op:
17 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2022

Wilt u met uw bedrijf omschakelen naar kringlooplandbouw? Maar zoekt u informatie over wat het inhoudt? Of heeft u al concrete plannen en wilt u aan de slag? Wij helpen u op weg. Met informatie over kringlooplandbouw, voorbeelden uit de praktijk en subsidieregelingen. Zo werken we samen aan een beter klimaat.

Dit houdt kringlooplandbouw in

Als kringlooplandbouwer produceert u voedsel of planten op een duurzame manier door hergebruik van land en grondstoffen. U sluit de kringloop op uw bedrijf of samen met andere landbouwbedrijven. Daarmee zorgt u voor zo weinig mogelijk reststromen, minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder energiegebruik. En voor minder belasting van klimaat, milieu en natuur. Omschakelen naar kringlooplandbouw betekent ook zoeken naar nieuwe verdienmodellen. En uw landbouwbedrijf toekomstbestendig maken.

Kringlooplandbouwscan

Omschakelen naar kringlooplandbouw kunt u stap voor stap doen. Op uw eigen manier. Doe de Kringlooplandbouwscan en u krijgt een advies over regelingen van RVO, kennis die aansluit bij uw bedrijf en verhalen uit de praktijk. Zo helpen we u verder.

 

Leren over duurzame landbouw (SABE)

Doe kennis op over duurzame landbouw. Deel kennis met collega-agrariërs. Of zet de eerste stap naar verduurzaming. Met een voucher of subsidie van de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) krijgt u een deel van de kosten terug.

  • Wilt u samen met een groep agrariërs van elkaar leren over duurzame landbouw? Dan kunt u als groep subsidie krijgen. Vraag de subsidie  Samen leren in project over duurzame landbouw aan.
  • Wilt u meer weten over duurzame landbouw en wat dat voor uw bedrijf betekent? Dan kunt u een cursus volgen met subsidie. Vraag een cursusvoucher van SABE aan.
  • Wilt u meer weten over duurzaam werken met uw bedrijf? Dan kunt u met subsidie advies van een erkende bedrijfsadviseur krijgen. Gericht op uw bedrijf. Vraag een adviesvoucher van SABE aan.

Kringlooplandbouw in de praktijk

Hoe werkt kringlooplandbouw in de praktijk? We geven u voorbeelden uit de praktijk op een melkveehouderij, een akkerbouwbedrijf of een tuinbouwbedrijf.

Minder fosfaat en stikstof in melkveehouderij

Als kringloop-melkveehouder geeft u uw dieren ruwvoer van eigen land en gebruikt u restproducten uit akkerbouw, tuinbouw en de voedingsindustrie. Bijvoorbeeld hooi. Ook scheidt u dunne en dikke fractiemest van elkaar. Hierdoor kunt u uw land gerichter bemesten en verlaagt u de uitstoot van ammoniak.

Minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen in akkerbouw en tuinbouw

Als kringloop-akkerbouwer of -tuinder versterkt u het bodemleven door dierlijke mest, compost en gewasresten te gebruiken. U heeft minder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig. De resten van gewassen, zoals bladeren en stengels, gebruikt u als plantenvoeding. Of levert u als veevoer aan een veehouder.

Duurzame boeren versterken elkaar

Boeren versterken elkaar steeds meer onderweg naar duurzame landbouw. Zoals in het Netwerk Goed Boeren, een groep van vooroplopende Brabantse boeren. Klein begonnen met 10 boeren in 2015 en inmiddels flink aan het groeien. Met hulp van subsidie uit de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Lees over hun samenwerking.

Kringlooplandbouw is dichterbij dan u denkt

De Wageningen University & Research (WUR) werkt samen met boeren aan haalbare oplossingen om de akkerbouw te verduurzamen. Meer informatie leest u op de website Boerderij van de Toekomst. Kijk ook op Kringlooplandbouw: een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouw.

Aan de slag met kringlooplandbouw

Heeft u concrete plannen om over te stappen naar kringlooplandbouw? Wij helpen u om daarmee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met deze subsidieregelingen en projecten:

KringloopWijzer

Gebruik de KringloopWijzer om te sturen op uw mineralengebruik (alleen voor melkveehouders). Meer informatie leest u op de website KringloopWijzer.

Integraal aanpakken

In het programma Integraal aanpakken werken veehouders, onderzoekers en overheid samen. Zij bedenken haalbare maatregelen om de uitstoot van methaan en ammoniak te verlagen. Meer informatie leest u op de website Integraal aanpakken.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Doe mee aan een DAW-project in uw regio om de waterkwaliteit en bodem te verbeteren. Dit helpt u bij het toekomstbestendig maken van uw bedrijf. Meer informatie leest u op de website Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Maatlat duurzame veehouderij

Behaal het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Dit heeft u nodig voor bijvoorbeeld de investeringsaftrek van MIA\VAMIL, het belastingvoordeel van de Regeling groenprojecten en het Borgstellingskrediet voor de Landbouw. Meer informatie leest u op de website Maatlat Duurzame Veehouderij.

Glastuinbouw waterproof

Doe mee aan een project om te zorgen voor nul-uitstoot van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw. Meer informatie leest u op de website Glastuinbouw waterproof.

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie leest u op Duurzame landbouw.

Vragen over kringlooplandbouw?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?