Meer natuur in de landbouw

Gepubliceerd op:
10 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
25 augustus 2022

Wilt u de natuur meer ruimte geven op uw land- of tuinbouwbedrijf? De biodiversiteit versterken? Daarmee maakt u uw bedrijf duurzamer en toekomstbestendiger. Wij helpen u met regelingen en projecten.

Regelingen voor meer natuur in de landbouw

Nieuw GLB: eco-regeling

In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) komt de eco-regeling. U ontvangt een eco-premie voor eco-activiteiten op uw bedrijf. Met deze activiteiten helpt u mee aan 5 doelen: het verbeteren van biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water.

Bloem

Nieuw GLB: ruimere ANLb 

In het nieuwe GLB zijn er ruimere mogelijkheden voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). U beheert in een collectief het agrarische landschap. En werkt aan een betere biodiversiteit op en naast landbouwgrond. Ook beschermt en herstelt u de bodem- en waterkwaliteit.

Koe in de wei

Landbouwgrond omzetten naar natuur

Met de Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) krijg u compensatie voor de waardedaling als u landbouwgrond omzet naar natuur. En subsidie voor bijvoorbeeld de aanleg van landschapselementen, zoals een houtwal of poel.

Deze regelingen zijn misschien ook interessant voor u

De praktijk van meer natuur in de landbouw

Hoe geeft u de natuur meer ruimte in uw bedrijf? We laten u 2 voorbeelden uit de praktijk zien:

"Ik wil bewijzen dat je als boer kan meebewegen met de natuur"

We spraken met Charl van de Sande, melkveehouder op Schouwen-Duiveland. Van de Sande boert biologisch, heeft oerkoeien en beweegt met zijn bedrijf mee met de natuur. Onder andere met hulp van onze subsidies. Hij is optimistisch over de veranderingen in de agrarische sector. "Anders kan je beter stoppen."

Lees het verhaal van melkveehouder Charl van de Sande

Nauwelijks chemische bestrijdingsmiddelen, toch mooie chrysanten

De glastuinbouw is de afgelopen jaren steeds meer biologisch gaan werken. Chrysantenkwekerij Diamond Flowers zet natuurlijke bestrijders in tegen schadelijke insecten en experimenteert met biodiversiteit buiten de kas. Via ons krijgt hij subsidie voor bijbehorend onderzoek: goed voor de glastuinbouw.

Lees het verhaal van chrysantenkweker Koen Kreling

Projecten en programma’s

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Doe mee aan een DAW-project in uw regio om de waterkwaliteit en bodem te verbeteren. Dit helpt u bij het toekomstbestendig maken van uw bedrijf. Meer informatie leest u op de website van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Natuurinclusieve landbouw (Staatsbosbeheer)

Wilt u natuur en biodiversiteit de ruimte geven in uw bedrijf? Neem dan deel aan het meerjarige project Natuurinclusieve landbouw van Staatsbosbeheer. Met dit project krijgt u als agrarisch ondernemer meer grond. Ook wordt de biodiversiteit in natuurgebieden groter. Meer informatie leest u op de website van Staatsbosbeheer.

Projecten biodiversiteit op de kaart

Hoe werken agrariërs in Nederland aan het herstel van de biodiversiteit? Op de website Samen voor biodiversiteit vindt u een overzicht van biodiversiteitsprojecten van boerenorganisaties. Bekijk op de kaart welke projecten bij u in de buurt lopen.

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie leest u op Duurzame landbouw.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?