EED-auditplicht

Gepubliceerd op:
14 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2023

De EED-auditplicht is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Heeft u een EED-auditplicht? Dan moet u hierover eens in de 4 jaar rapporteren aan ons. 1 juli 2023 start de 3e ronde van de EED-auditplicht.

Wat is de EED-auditplicht?

De EED energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De EED-auditplicht geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energiegebruik van gebouwen, installaties, industriële processen en het zakelijk vervoer.

Is mijn onderneming auditplichtig?

U bent verplicht om de EED-auditplicht uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit) een van deze 2 punten heeft:

  • 250 fte of meer inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
  • een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Concernrelaties

Lees de toelichting over het belang van onderlinge relaties van de ondernemingen op Concernrelaties.

Alternatieve invulling EED-auditplicht

Sommige ondernemingen hoeven geen EED energie-auditrapport in te dienen, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED-auditplicht. Het gaat om:

  • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen. Om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Deze ondernemingen voeren al een EED-auditplicht uit.
  • bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming.

Inhoud energie-auditrapport

Met de sjablonen voor het EED energie-auditrapport doet u efficiënt verslag van de EED energie-audit. De sjablonen zijn niet verplicht, maar we raden u aan deze wel te gebruiken. De sjablonen bevatten namelijk alle noodzakelijke elementen van het EED energie-auditrapport. Door de ingevulde sjablonen samen te voegen ontstaat het EED energie-auditrapport van uw gehele onderneming. Maakt u toch geen gebruik van de sjablonen? Zorg dan dat uw rapport alle vereiste informatie bevat. Zie ook de Staatscourantpublicatie over het Besluit energie-audit onder de paragraaf Publicaties. Een EED energie-auditrapport bestaat uit:

  • een beschrijving van uw onderneming en de activiteiten;
  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming;
  • een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Ga naar Inhoudelijke eisen energie-auditrapport voor meer informatie.

Indienen of registreren

U dient uw EED energie-auditrapport in op mijn.rvo.nl. Ook kunt u zich daar registreren als u geen rapport hoeft in te dienen.

Bekijk hoe u uw rapport indient en waarom wij om registratie vragen.

Erkende maatregelen

In het EED energie-auditrapport neemt u een lijst op met besparingsmaatregelen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Erkende Maatregelen Lijsten (EML). Deze geven echter geen volledig beeld van alle mogelijke besparingsopties. Beschrijf daarnaast welke maatregelen er nog meer mogelijk zijn binnen de 4 te auditen categorieën: processen, gebouwen, installaties en vervoer.

Voordelig investeren en lagere energiekosten

Met de maatregelen uit de EED energie-audit verlaagt u de energiekosten van uw onderneming. Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) investeert u fiscaal voordelig in diverse energiezuinige technieken en duurzame oplossingen. Het Energie-auditverslag voldoet aan de EIA-eisen voor een Energieadvies als u een uitvoeringsplan toevoegt.

Investeert u in een maatregel die is opgenomen in het energie-auditrapport? Dan mag u de kosten voor de energie-audit eenmalig meenemen met de EIA. Let op: dit geldt voor de gemaakte kosten voor locatie waar u de maatregel gaat toepassen.

Bent u van plan de maatregelen uit de EED energie-audit te nemen? Dan is ook de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie mogelijk interessant voor u.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?