EMFAF: Kosten voor derden

Gepubliceerd op:
17 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
25 november 2021

Vraagt u een subsidie aan uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)? Dan geeft u al uw kosten op in uw aanvraag. Ook kosten voor derden geeft u aan ons door.

Wat zijn kosten voor derden?

Kosten voor derden zijn kosten die u betaalt aan derden voor werken, goederen of diensten voor uw project. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor:

  • het uitbesteden van een deel van uw project;
  • geleverde materialen of diensten.

Kosten voor derden met extra voorwaarden

Er zijn aparte voorwaarden voor de aankoop van grond, btw en winstopslag.

Grond

Gebruikt u grond (bebouwd of onbebouwd) voor uw project? En krijgt u subsidie voor de kosten van grond? U geeft de kosten van grond op in uw aanvraag. U mag maximaal 10% van alle subsidiabele kosten gebruiken voor de aankoop van grond.

Voorbeeld

De subsidiabele kosten, met grond, zijn in totaal € 1 miljoen. In dit voorbeeld mag u dus maximaal (€ 1 miljoen / 10 =) € 100.000 gebruiken voor grond. De andere subsidiabele kosten, zonder grond, zijn dan € 900.000.

Btw

U krijgt alleen subsidie voor de btw als de totale kosten lager zijn dan € 5 miljoen.

Winstopslag

De winstopslag is het bedrag (percentage) waarmee u de kostprijs van een dienst of product verhoogt. Hiermee krijgt het product de gewenste verkoopprijs. Bij kosten van derden kunt u subsidie krijgen voor winstopslag. Binnen een samenwerkingsverband of een groep kunt u hiervoor geen subsidie krijgen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?