Directe betalingen GLB 2022

Gepubliceerd op:
23 januari 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 februari 2021

Als landbouwer krijgt u te maken met het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een belangrijk doel van het GLB is uw inkomen aanvullen. Dat doen we met subsidies en die noemen we de directe betalingen.

Basisbetaling

Wilt u als landbouwer uw betalingsrechten laten uitbetalen? Hiervoor gelden een aantal voorwaarden waar u zich aan moet houden. Deze vindt u op Basisbetaling 2022.

Vergroeningsbetaling

Vraagt u uitbetaling van betalingsrechten aan? Dan moet u zich ook houden aan de vergroeningseisen. Zo helpt u mee aan de bescherming van milieu en natuur. Lees meer op Vergroeningsbetaling 2022.

Extra betaling jonge landbouwers

Als jonge landbouwer kunt u een betaling bovenop de basis- en vergroeningsbetaling krijgen. Hiervoor moet u jonger zijn dan 41 jaar en zeggenschap over het bedrijf hebben. U vindt de voorwaarden op Extra betaling jonge landbouwers 2022.

Graasdierpremie

Heeft u schapen of vrouwelijke runderen? En grazen deze dieren op grond die geen landbouwgrond is? Dan kunt u hiervoor de graasdierpremie krijgen. Bekijk meer informatie op Graasdierpremie 2022.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?