Vanggewassen EA wijzigen 2022

Gepubliceerd op:
10 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Voor uw ecologisch aandachtsgebied (EA) geeft u veranderingen van vanggewassen door in de Gecombineerde opgave. Veranderingen van vanggewassen als volgteelt kunt u doorgeven tot en met 15 oktober. Hiervoor krijgt u geen termijnkorting. Heeft u vanggewassen als hoofdteelt? Dan kunt u een wijziging tot en met 10 juni doorgeven.

Datums op tijd doorgeven

Gaat u eerder of later inzaaien of oogsten dan u heeft opgegeven in de Gecombineerde opgave? Geef dan die nieuwe ingangsdatum van de 8-wekenperiode aan ons door. Dit doet u uiterlijk op de dag dat u echt gaat inzaaien of oogsten. U kunt geen datum in het verleden opgeven in de Gecombineerde opgave. Wees er dus op tijd bij.

Welke veranderingen doorgeven

U geeft deze veranderingen door:

  • veranderingen in vanggewassen (gewas en/of categorie);
  • aangepaste inzaaidatum van volgteelten;
  • veranderingen in de oogstdatum van een hoofdgewas;
  • wisselingen in de percelen die u voor vanggewassen gebruikt. U mag vanggewassen inzaaien op andere percelen dan u heeft doorgegeven bij uw originele aanvraag.

Heeft u een te kleine oppervlakte opgegeven als EA? Zorg dat u de oppervlakte op tijd verandert in de Gecombineerde opgave. Na 10 juni kunt u uw EA niet meer aanvullen. We nemen wijzigingen daarna niet meer mee in de beoordeling van uw aanvraag.

Vanggewassen EA 2022

Voor 2022 kunt u geen veranderingen meer doorgeven voor de vanggewassen die u inzet voor EA. Dit kon tot en met 15 oktober 2022.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?