Sanctie graasdierpremie 2022

Gepubliceerd op:
11 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
3 februari 2022

Heeft u graasdierpremie aangevraagd voor uw schapen en vrouwelijke runderen? Als minimaal 4 dieren niet aan de voorwaarden voldoen, krijgt u een sanctie. Voor de berekening van de sanctie kijken we naar welke dieren subsidiabel zijn en welke niet.

Uw dieren moeten individueel identificeerbaar zijn. Dit betekent dat we de identiteit van uw dieren kunnen vaststellen met hun oormerken en I&R-gegevens. Voldoen minder dan 4 dieren niet aan de voorwaarden en zijn deze dieren niet individueel identificeerbaar? Dan krijgt u ook een sanctie.

Berekening sanctie

Voor de berekening van de sanctie kijken we naar het aantal (niet-)subsidiabele dieren. Ook kijken we naar het aantal dierteldagen. Dit zijn de dagen waarop uw dieren op uw bedrijf zijn tussen 15 mei en 15 oktober.

We berekenen de sanctie met de formule: (niet-subsidiabele dieren x dierteldagen)/(subsidiabele dieren x dierteldagen) x 100%. Uit deze formule komt een percentage. Dit afwijkingspercentage bepaalt hoe hoog de sanctie is. Dit ziet u in de tabel Sanctie graasdierpremie.

Sanctie graasdierpremie

Afwijkingspercentage Sanctie
Kleiner of gelijk aan 20% De sanctie is gelijk aan het afwijkingspercentage.
Groter dan 20%, maar kleiner of gelijk aan 30% De sanctie is 2 keer het afwijkingspercentage.
Groter dan 30%, maar kleiner of gelijk aan 50% U krijgt geen graasdierpremie.
Groter dan 50% U krijgt geen graasdierpremie. En u krijgt een extra sanctie.

Voorbeelden

Dieren staan niet goed geregistreerd

U vraagt voor 120 runderen de graasdierpremie aan. 108 dieren voldoen aan alle voorwaarden. 12 dieren stonden op 15 mei 2022 niet goed geregistreerd in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R). Alle dieren waren wel op uw bedrijf van 15 mei 2022 tot en met 15 oktober 2022. Het aantal dierteldagen is voor alle dieren dus 154.

In dit voorbeeld is het afwijkingspercentage: (12 dieren x 154 dierteldagen)/(108 dieren x 154 dierteldagen) x 100% = 11,11%. Het percentage is kleiner dan 20%. In de tabel Sanctie graasdierpremie ziet u dat de sanctie dan gelijk is aan het afwijkingspercentage.

U krijgt een sanctie van 11,11%.

Dieren grazen op subsidiabele grond

U vraagt voor 100 schapen de graasdierpremie aan. 95 schapen voldoen aan alle voorwaarden. 5 schapen hebben tussen 15 mei 2022 en 15 oktober 2022 ook op subsidiabele grond gelopen. Alle dieren waren wel op uw bedrijf in die periode. Het aantal dierteldagen is voor alle dieren dus 154.

In dit voorbeeld is het afwijkingspercentage: (5 dieren x 154 dierteldagen)/(95 dieren x 154 dierteldagen) x 100% = 5,26%. Het percentage is kleiner dan 20%. In de tabel Sanctie graasdierpremie ziet u dat de sanctie dan gelijk is aan het afwijkingspercentage.

U krijgt een sanctie van 5,26%.

Het nieuwe GLB komt eraan

Wist u dat u zich nu alvast kunt voorbereiden op het nieuwe GLB in 2023? Beluister bijvoorbeeld onze podcasts en lees meer over de nieuwe eco-regeling. Alles over het nieuwe GLB vindt u op rvo.nl/nieuw-glb. Het beleid dat toekomstbestendig boeren sterker gaat belonen.

Vragen over sanctie graasdierpremie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?