Octrooi aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
12 juni 2024
Gepubliceerd op:
10 maart 2011

Als u uw uitvinding met een octrooi wilt beschermen dan moet u dit aanvragen. Een octrooi is geldig voor een bepaald land of een groep landen. U beslist zelf in welke landen u bescherming wilt. Het aanvragen van octrooi kan per land apart of in een keer voor een aantal landen tegelijk. De Nederlandse wet- en regelgeving gebruikt de term 'octrooi'. De term 'patent' betekent precies hetzelfde.

Om in aanmerking te komen voor een geldig octrooi, moet uw uitvinding voldoen aan enkele voorwaarden. Voor u een octrooi gaat aanvragen raden wij u aan eerst na te gaan of uw uitvinding wel nieuw is.

Let op: tot het moment dat u octrooi aanvraagt, moet uw uitvinding geheim blijven. Als u er mee in de publiciteit bent geweest, kunt u geen geldig octrooi meer krijgen op uw eigen uitvinding.

Lees meer over:

Bekijk ook de uitlegvideo's:

Voor welke landen vraagt u octrooi aan?

U moet eerst bedenken in welke landen u octrooi wilt hebben. Vervolgens kunt u kiezen hoe u in verschillende landen een aanvraag indient.

U kunt de verschillende mogelijkheden en de bijbehorende tijdslijn bekijken in een interactieve infographic. Voor een schatting van de kosten kunt u gebruik maken van de kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom.

Lees meer over:

Bekijk ook de uitlegvideo's

Hulp van octrooigemachtigde

De aanvraagprocedures zijn ingewikkeld. Een goede octrooiomschrijving moet technisch en juridisch helemaal kloppen. Wij raden u daarom aan om u te laten ondersteunen door een octrooigemachtigde.

Lees meer over hulp van een octrooigemachtigde

Octrooi aanvragen

Lees op onderstaande pagina's meer over hoe u octrooi kunt aanvragen in:

Bekijk ook de uitlegvideo 'Hoe ziet het proces rondom een octrooiaanvraag eruit?'.

Kosten octrooi

Het aanvragen en in stand houden van een octrooi kost geld. Weeg daarom de kosten en mogelijke opbrengsten goed tegen elkaar af.

Lees meer over de kosten

Tegemoetkoming kosten voor mkb'ers

Helaas is het door Europa beschikbaar gestelde budget voor een tegemoetkoming in de kosten van een octrooiaanvraag uitgeput. U kunt op dit moment geen vouchers voor octrooien aanvragen. Zodra dit wel weer mogelijk is, maken we dit kenbaar via onze website. Houd de website dus goed in de gaten. 
Let op! Vouchers voor merken en modellen zijn nog wel beschikbaar. Op de website van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) leest u hoe dit werkt.

Octrooirecht

Via het 'SME Fund' kunt u een gedeelte van de kosten van een nationale of Europese octrooiaanvraag terugkrijgen. Er geldt een maximum van € 3.500. Het gaat hierbij om:

  • 75% terugbetaling van de kosten voor nationale en Europese aanvragen, tot maximaal € 1.500. Hieronder vallen:
    • nieuwheidsonderzoek;
    • indiening, onderzoeken, verlening en publicatie voor nationale bescherming in een EU-lidstaat;
    • indienings- en onderzoekstaksen voor Europese octrooien die bij het EOB zijn ingediend.
  • 50% terugbetaling van de juridische kosten voor het opstellen en indienen van Europese octrooiaanvragen, tot maximaal € 2.000. Dit geldt dus níet voor nationale aanvragen. Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, is het belangrijk dat de dienst is verricht door een in de EU gevestigde erkende octrooigemachtigde die op de officiële lijst van het EOB staat ingeschreven. Lees de overige voorwaarden.

Let op: om in aanmerking te komen voor terugbetaling heeft u een toegekende voucher nodig vóórdat u de octrooiaanvraag indient. Na toekenning is de voucher 2 maanden geldig. Is 2 maanden te kort? Dan kunt u deze periode eenmalig met 2 maanden verlengen.

Merk- of modelrecht

Wilt u de voucher gebruiken om merk- of modelrecht aan te vragen? Lees dan op de website van het BOIP hoe dit werkt.
 

Na uw aanvraag

Na de indiening van uw octrooiaanvraag kunt u zonder dat een geheimhoudingsverklaring nodig is over uw uitvinding spreken met derden zoals financiers. Kijk wel uit wie u wat vertelt. Uw octrooi is nog niet gepubliceerd en anderen weten dus nog niet waarmee u bezig bent en dat u octrooi hebt aangevraagd. Deze 'geheime fase' van 18 maanden kunt u misschien goed benutten.

Na de indieningsdatum kunt u ook al uw uitvinding op de markt brengen.

Pas na verlening van uw octrooi kunt u naar de rechter stappen als u vindt dat een ander uw uitvinding namaakt. De rechter kan diegene dan opdragen om te stoppen met de inbreuk. Ook kan de rechter de inbreukmaker opdragen om winstafdracht of schadevergoeding te betalen voor de periode vanaf de verlening van uw octrooi. Vóór verlening van uw octrooi kunt u een ander nog niet verbieden om uw uitvinding na te maken. Wél kunt u na verlening onder voorwaarden een redelijke vergoeding eisen van degene die uw uitvinding heeft nagemaakt in de periode tussen publicatie van uw octrooiaanvraag en verlening van uw octrooi. Vaak is daarvoor vervroegde inschrijving van uw octrooi in het octrooiregister nodig.

Lees meer over inbreuk op uw octrooi

Veelgestelde vragen

Bekijk de uitlegvideo's waarin onze octrooiadviseurs antwoord geven op veelgestelde vragen.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

ISO 9001 certificaat

Octrooicentrum Nederland is ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat de dienstverlening voor het aanvragen, verlenen en beheren van octrooien voldoet aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
  • Logo EU and logo Your Europe. This webpage is part of an EU quality network.
Bent u tevreden over deze pagina?