Jaaroverzicht visserij 2023

Gepubliceerd op:
21 december 2023

In 2023 is er veel veranderd in de wetten en regels voor de visserij. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze veranderingen.

Zee- en kustwateren

Er zijn veel wijzigingen ingegaan vanaf 1 januari 2023. Deze hebben we vorig jaar besproken in het Informatiebulletin visserij. Maar ook tijdens het jaar zijn er wijzigingen geweest. Er zijn bijvoorbeeld gebieden gesloten in de Noordzee en er is een extra gesloten periode voor aalvisserij.

Januari 2023

Vismachtigingen zeebaars samengevoegd

Op 1 januari 2023 voegden we vismachtigingen samen voor de onvermijdelijke bijvangst van zeebaars met vaste kieuwnetten. Er geldt nu één vismachtiging voor beide gebieden. Eerst waren er 2 aparte vismachtigingen. Eén voor de kustwateren en één voor de Visserijzone. Op Zeebaars leest u meer informatie.

Alle vismachtigingen kregen een einddatum

Alle vismachtigingen hebben nu een einddatum. In de wet staat namelijk dat dit moet. Machtigingen voor 2011 hadden dit nog niet. Dit hebben we aangepast.

Doornhaai

Doornhaai is geen verboden soort meer. Dat betekent dat u de doornhaai mag:

 • vangen;
 • aan boord houden;
 • overladen;
 • aanlanden.

U landt de doornhaai aan. Ook als u deze als bijvangst heeft.

ILT nam erkenning bedrijven voor meten en verzegelen over

Alleen erkende bedrijven mogen het voortstuwingsvermogen van vaartuigen meten en motoren (her)verzegelen. Eerst gaven wij deze erkenning af, maar sinds 1 januari 2023 doet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dit. U leest meer informatie op de website van de ILT.

U regelt de registratie van het motorvermogen van uw vaartuig nog wel bij ons. Als u een nieuw vaartuig registreert, geeft u ook het motorvermogen door. Wijzigt het vermogen? Stuur dan een e-mail naar vr@rvo.nl. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doet de controle.

Maart 2023

Gesloten natuurgebieden in Noordzee voor visserij

Sommige natuurgebieden sloten in maart voor de visserij. Dit gebeurt om de natuur zich te laten herstellen. Het gaat om het Friese Front, de Centrale Oestergronden, de Klaverbank en Duitse natuurgebieden. U leest meer op Gesloten natuurgebieden in Noordzee voor visserij.

September 2023

Extra gesloten periode aalvisserij

Om de aal te beschermen, is er elk jaar een gesloten periode voor het gebruik van aalvistuigen. Deze periode liep eerst van 1 september tot en met 30 november. Vanaf 2023 zijn er in de zee- en kustwateren 3 extra gesloten maanden voor het gebruik van aalvistuigen bijgekomen. De extra gesloten periode is van 1 december tot en met 29 februari. U mag dan niet vissen met aalvistuigen in de kustwateren, het zeegebied en de Visserijzone. U leest meer op Gesloten periode aalvisserij.

Binnenwateren

Op 1 april 2023 is de nieuwe uitvoeringsregeling visserij ingegaan. Hierdoor zijn er aanpassingen in welke soorten u mag vissen. Ook hebben we het formulier voor de vangstopgave aal aangepast.

April 2023

Nieuwe vissoorten toegevoegd

Er zijn 11 soorten toegevoegd aan de uitvoeringsregeling visserij. U mag deze soorten nu als (bij)vangst houden: 

 • Deense houting
 • Houting
 • Kesslers grondel
 • Marmergrondel
 • Naakte grondel
 • Pontische stroomgrondel
 • Tweevlek grondel
 • Zwartbekgrondel
 • Australische roodklauwkreeft
 • Steenkreeft
 • Fillipijnse tapijtschelp

U mag de beekforel, houting en Deense houting van 1 januari tot en met 31 december niet:

 • bij u hebben;
 • aanvoeren;
 • vervoeren;
 • te koop aanbieden;
 • vervreemden;
 • afleveren;
 • bewerken;
 • verwerken.

Dit mag alleen als u een ontheffing hiervoor heeft. Stuur hiervoor een e-mail naar vr@rvo.nl.

U mag nu vissen op de steenkreeft en de Australische roodklauwkreeft. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor schaaldieren op de Unielijst. Op Vissen op invasieve schaaldieren leest u alle regels.

De Filipijnse tapijtschelp is in april 2023 opgenomen in de uitvoeringsregeling. We werken nog de voorwaarden uit voor de uitgifte van nieuwe rechten. Ook moeten we nog beslissen hoe we omgaan met experimenten met deze soort. Dit doen we in een beleidsregel. Dit betekent dat we nog geen rechten uitgeven voor de Filipijnse tapijtschelp. Doet u hiervoor een aanvraag? Dan kunnen wij deze nog niet goedkeuren. U leest meer informatie op Nieuw schelpdierbeleid voor 2023-2033.

Aangepaste tijden vissen op mosselen en oesters

U mag alleen tussen één uur voor zonsopgang en één uur na zonsondergang op mosselen, oesters en zeesterren vissen. Ook moet het zicht meer dan 250 meter zijn. U mocht eerst niet vissen op feestdagen, dat mag nu wel. U vindt deze informatie ook op de pagina Vissen op schelpdieren.

Augustus 2023

Nieuw formulier Vangstopgave aal

We hebben het formulier Vangstopgave aal aangepast. Het ziet er anders uit, maar de vragen zijn hetzelfde gebleven. Voor u verandert er dus niks. U vindt meer informatie over de vangstopgave op Vangstopgave aal.

Meer weten?

In het Informatiebulletin 2022 hebben we veel van deze onderwerpen uitgelegd. U vindt dit bestand op Informatiebulletin visserij.

 

Bent u tevreden over deze pagina?