Zakendoen in Armenië

Laatst gecontroleerd op:
8 december 2023
Gepubliceerd op:
27 oktober 2020

Armenië is een bergachtig land in Zuidwest-Azië, grenzend aan Iran en Turkije. Het is een land met een lange en bewogen geschiedenis. Maar het is ook een land met zakelijke kansen. Waar liggen die kansen en hoe doet u zaken in Armenië? Lees meer over zakelijke kansen, exportregels en IMVO in Armenië.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over het exporteren naar Armenië? Neem contact op met een van onze adviseurs. Samen met de ambassade kunnen we u helpen om van uw export naar Armenië een succes te maken.

Wilt u meer weten over het land Armenië, zoals het bruto nationaal product, economische groei of andere demografische gegevens? Bekijk dan de factsheet over Armenië.

Inwoners en maatschappij van Armenië

Als u zaken wilt doen in Armenië, is het goed om de achtergrond van het land te kennen. Het gebied dat we nu kennen als Armenië werd in zijn lange geschiedenis vaak overheerst door volkeren van buitenaf. Onder meer de Romeinen, Byzantijnen, Perzen en Ottomanen bezetten het toenmalige Armenië, dat toen veel groter was dan nu. Tussen 1920 en 1991 was het land een onderdeel van de Sovjet-Unie. In 1991 kreeg het land zijn onafhankelijkheid terug.

Tegenwoordig is Armenië een parlementaire democratie met 3,0 miljoen inwoners (2023). Meer dan een miljoen daarvan woont in hoofdstad Jerevan. De bevolking bestaat bijna volledig uit Armeniërs, een klein deel (1%) is Jezidi. Armeens is de officiële taal, maar ook de Russische taal wordt veel gesproken in Armenië. Meer dan 90% van de bevolking is lid van de Armeens-Apostolische kerk. Op de Human Development Index van de Verenigde Naties staat Armenië op de 85e plaats (2021).

Nagorno-Karabach

In het zuidwesten van Azerbeidzjan, aan de grens met Armenië, ligt de regio Nagorno-Karabach. Over de status van dit gebied is al lang onenigheid tussen Armenië en Azerbeidzjan. In september 2023 heeft Azerbeidzjan de controle over het gebied genomen. De situatie in Nagorno-Karabach blijft onvoorspelbaar. 

Bekijk voordat u naar Armenië reist het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar ziet u de actuele veiligheidssituatie in Armenië.

Economie van Armenië

Hoewel maar een klein deel van de grond geschikt is voor landbouw, was Armenië van oudsher een agrarisch land. Dit is terug te zien in de beroepsbevolking, waarvan 40% nog in de landbouw werkt. Tegenwoordig bestaat het bruto binnenlands product voor het grootste deel uit opbrengsten uit de dienstensector (55%) en de industrie (28%).

In de jaren 90 vertrokken 750.000 Armeniërs uit hun vaderland vanwege de slechte economische omstandigheden. Het geld dat zij tegenwoordig terugsturen naar hun familie in Armenië is belangrijk voor de Armeense economie. Deze economie is kwetsbaar. Corruptie vormt een groot probleem. De grenzen met Azerbeidzjan en Turkije zijn gesloten, wat de mogelijkheden voor handel en energietransport beperkt. Ook is het land afhankelijk van Rusland: een groot gedeelte van de import en export is op dit land gericht.

Armenië is lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Ook is zij 1 van de 5 lidstaten van de Euraziatische Economische Unie (EAEU). De andere leden zijn Rusland, Wit-Rusland, Kirgizië en Kazachstan. De landen van de EAEU hebben binnen hun gebied vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid.

Recente economische ontwikkelingen

De Armeense economie kromp met 7,2% in 2020 als gevolg van de coronapandemie. De economie groeide de jaren erna weer. In 2021 met 5,8% en in 2022 met 12,6%. Dit kwam vooral door de groei van de dienstensector en geld dat werd overgemaakt vanuit Rusland. Ook de inflatie nam af. 

De Wereldbank verwacht voor Armenië voor 2023 een economische groei van 6,6% en voor 2024 een groei van 4,1%. Wilt u meer weten? Lees dan het volledige rapport van de Wereldbank: Armenia Economic Update (pdf).

Handel Nederland - Armenië

Sinds 2021 is er een grote groei te zien in de handel tussen Nederland en Armenië. Vooral de invoer uit Armenië is flink gestegen. Zo was de invoerwaarde in 2020 € 5 miljoen. In 2021 was dit € 149 miljoen en in 2022 € 184 miljoen. Nederland importeert veel ijzer en staal uit Armenië. 

Ook bij de exportwaarde is een groei te zien. In 2021 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Armenië € 46 miljoen. In 2022 was dit € 99 miljoen. Nederland voert vooral voertuigen voor wegvervoer, dierlijke en plantaardige producten en gespecialiseerde machines uit.

Lees meer over import- en exportcijfers met Armenië op de website van het CBS. Op de goederenhandelspagina van het CBS vindt u voor hoeveel euro er aan verschillende type goederen werd ingevoerd en uitgevoerd.

Bekijk hieronder ook het document met handelscijfers van Nederland en Armenië voor een overzicht van de import- en exportcijfers.

Handelsrelatie EU-Armenië

Sinds 2018 heeft Armenië een Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement gesloten met de Europese Unie. Deze overeenkomst komt in de plaats van het Partnership and Cooperation Agreement uit 1999.

De volgende bronnen bieden meer informatie:

Zakelijke kansen in Armenië

Op de websites van de Wereldbank, de Asian Development Bank en de European Bank for Reconstruction and Development staan regelmatig aanbestedingen voor projecten in Armenië. Nog nooit samengewerkt met deze banken? Bekijk het filmpje over zakendoen met ontwikkelingsbanken.

Kansrijke sectoren volgens de Armeense overheid

Het officiele Armeense investeringsagentschap Enterprise Armenia publiceert op haar website rapporten over kansrijke sectoren in Armenië. Zo zijn er kansen in bijvoorbeeld:

Houd er wel rekening mee dat deze informatie wordt opgesteld om handel in deze sectoren te bevorderen.

Verder vindt u bij de publicaties van het Statistical Committee of the Republic of Armenia rapporten, met bijvoorbeeld de import- en exportcijfers van bepaalde productgroepen en sectorcijfers (deels Engels). Dit helpt mee u een indruk te geven van de kansen in bepaalde goederen en sectoren.

Kansen op het gebied van ICT

Armenië staat al sinds de jaren 50 centraal in computerwetenschappen en softwareontwikkeling. Na de periode in de Sovjet-Unie, kreeg het land in 1991 zijn onafhankelijkheid terug. Ook toen bleef de IT-sector een belangrijk onderdeel van de economische groei. De Armeense technologische sector bestond in 2021 uit 1300 ICT-bedrijven, waarvan veel multinationals. Ondanks de sterke positie, zijn er nog veel stappen te nemen met het oog op de wereldwijde digitale revolutie.

Deze technologische ontwikkelingen in Armenië bieden mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Het rapport 'The Armenian ICT ecosystem' biedt een duidelijk overzicht waar de uitdagingen en kansen liggen in het digitale landschap van Armenië. Dit Engelstalige rapport geeft een overzicht van de rol van de Armeense overheid, kansen en ontwikkelingen in de IT-sector, telecommunicatie en e-commerce en van de nog nodige innovaties.

Vragen? Neem contact met ons op

Heeft u vragen over zakelijke kansen in Armenië? Of bent u op zoek naar zakenpartners? Neem contact op met onze landenadviseurs voor deze regio. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Zakendoen in Armenië

In de Armenia Investment Guide van Enterprise Armenia staat meer informatie over een bedrijf starten, belasting en regels in Armenië.

Ease of Doing Business

Armenië staat in de Doing Business ranking van 2020 (pdf) op de 47e plaats. Hierbij wordt het ondernemingsklimaat onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in een land. Armenië scoort goed op onder andere de onderwerpen: bouwvergunningen krijgen en betalen van belasting.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Meer weten over zakendoen in Armenië

Het Armeense Ministerie van Economische Zaken biedt Engelstalige informatie over zakendoen in Armenië. Ook commerciële consultancybureaus bieden vaak informatie. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Hulp bij financiering

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina hulp bij financiering hoe wij u kunnen helpen. Kijk ook in de subsidiewijzer welke subsidies er voor Armenië mogelijk zijn.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Exportregels voor Armenië

Access2Markets

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels en praktische tips voor Armenië. Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor Access2Markets.

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Armenië is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Hulp van de ambassade

De ambassade in Jerevan staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De medewerkers ter plekke kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten.

Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Nederland Wereldwijd en The Netherlands and You. Op Nederland Wereldwijd vindt u het reisadvies voor Armenië.

Meer weten?

Vragen over ondernemen in Armenië?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?