Zakelijke kansen in Colombia

Gepubliceerd op:
19 juli 2012
Laatst gecontroleerd op:
15 juni 2023

De Colombiaanse economie biedt veel kansen. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Colombia heeft, met zijn bijna 52 miljoen inwoners (in 2022), een gigantische markt. Het land heeft een groot aantal handelsovereenkomsten, zoals het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en Colombia, Peru en Ecuador.  Dit geeft het land nog eens toegang tot 1,2 miljard mensen. Er liggen in Colombia dus veel kansen voor Nederlandse ondernemers, met name in de sectoren land- en tuinbouw, water, energie, logistiek en life sciences & health.

Neem bij vragen contact op met onze regio-adviseurs. Zij helpen u graag de buitenlandse markt te verkennen.

Kansen in de waterstofsector van Colombia

De waterstof-energiesector staat wereldwijd op een keerpunt. Door de energietransitie beseffen landen en bedrijven dat het gebruik van waterstof en waterstofderivaten (ammoniak, methanol en synthetische brandstoffen) steeds belangrijker wordt. Colombia heeft een nationaal plan om per 2030 groene waterstof te exporteren. Hiervoor moet Colombia veel in technologie investeren. Een combinatie van goedkope hernieuwbare elektriciteit én de beschikbaarheid van land zorgt ervoor dat Colombia in de belangstelling staat van (internationale) waterstofecosystemen.

Stimulansen, standaardisatie en certificering

Nederlandse organisaties zullen profiteren van kennisdeling, en capaciteitsopbouw op het gebied van beleid en stimulansen, standaardisatie en certificering in Latijns-Amerika.

Marktrapport waterstof

De marktstudie "Assessment of opportunities for Dutch companies in developing hydrogen ecosystems in Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Panama and Uruguay" is in het najaar van 2021 uitgevoerd door consultantbureau Hinicio en geeft verder inzicht in de kansen die er liggen.

Lees de samenvatting of vraag het rapport direct aan

Kansen in de hernieuwbare energiesector van Colombia

Colombia wint ongeveer 70% van haar elektriciteit uit waterkracht. Deze manier om energie op te wekken is gevoelig is voor droogtes. Het is daarom belangrijk om ook op andere manieren duurzame energie te winnen. De Colombiaanse overheid heeft de ontwikkeling van hernieuwbare energie dan ook hoog op de agenda staan. De omstandigheden in het land zijn uitstekend voor zonne- en windenergie door de ligging bij het Andesgebergte en de grote hoeveelheid zon. De Colombiaanse overheid zet in op diversificatie, door ontwikkeling van projecten in windenergie, zonne-energie, biogas en waterstof.

Wilt u meer weten over mogelijkheden in de hernieuwbare energiesector van Colombia? Bekijk dan het webinar The renewable energies sector in Colombia: business opportunities for Dutch companies of lees onderstaand rapport.

Kansen in de landbouwsector van Colombia

De landbouwsector is dé motor achter de economie van Colombia. Vanuit het binnenland is er veel vraag naar bananen, bloemen en tuinbouwgroenten. Daarnaast is er vanuit het buitenland een groeiende vraag naar koffie, palmolie en tropisch fruit. Ook de gevogelte- en varkenssector zijn groot in Colombia. De productie en export zijn de laatste jaren flink aan het groeien. Peru importeert uit Nederland veel materiaal voor de vermeerdering van bloemen.

In deze sector liggen veel uitdagingen op het gebied van productiegroei en duurzaamheid. Belangrijke thema’s daarbij zijn biologische gewasbescherming, efficiënt gebruik van water en verminderen van voedselverliezen in de agro-logistieke keten.

Nederlandse bedrijven kunnen vooral bijdragen door het delen van kennis en techniek.

Valorisatie van mest

Op het gebied van mestvalorisatie staat Nederland bekend om de kennis en technische ontwikkelingen. Wilt u zien welke kansen er voor u liggen in Colombia? Vraag het marktrapport aan.

Nederland Paviljoen op ExpoPlantas Colombia 2023

Bent u actief in het kweken van planten of bloemen? En benieuwd naar marktkansen in Colombia? Neem dan deel aan het Nederland Paviljoen op ExpoPlantas Colombia van 20 tot en met 22 september 2023.

Kansen in de watersector van Colombia

Colombia heeft grote waterreserves. Deze reserves zijn helaas ongelijk verdeeld over het land, waardoor er op sommige plekken teveel water is en op sommige plekken een tekort. 

Voor Nederlandse ondernemers liggen er kansen op het gebied van watertechnologie en watermanagement.

Lees ook het marktrapport:

Kansen in life sciences & health in Colombia

In de grote steden van Colombia kunt u uitstekende gezondheidszorg verwachten. De gezondheidszorg in Colombia is namelijk de beste van heel Zuid-Amerika en staat op de 22e plek wereldwijd volgens de WHO (oktober 2019).

Maar de Colombiaanse gezondheidszorg kent ook uitdagingen. Zo loopt gezondheidszorg in afgelegen gebieden nog flink achter en is het systeem niet gebouwd op de toenemende vergrijzing.

Voor Nederlandse ondernemers liggen hier vooral kansen op het gebied van digitalisatie en het delen van academische kennis. In onderstaande rapporten leest u meer over de kansen in deze sector.

Kansen in de logistiek en transportsector van Colombia

Colombia is 27 keer zo groot als Nederland. Doordat het land 2 kustlijnen en 3 grote berggebieden heeft, is het vervoer van goederen een flinke uitdaging en zijn de kosten hoog.

Nederlandse ondernemers kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de infrastructuur. Momenteel zijn er al meerdere Nederlandse multinationals actief in deze sector.

Stedelijke mobiliteit

Stedelijke mobiliteit (Urban Mobility) is een sector waarin volop kansen zijn voor Nederlandse ondernemers. Onder meer op het gebied van verkeersplanning, energiezuinige voertuigen en verkeersmanagement. Meer weten over die kansen? Lees het onderstaande rapport of bekijk de webinar Urban Mobility in Colombia Business, Opportunities for Dutch Companies.

Verken uw kansen

Waar liggen de meeste kansen voor u? RVO kan voor uw bedrijf de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn in Colombia. Neem contact op met onze adviseurs en vraag een marktverkenning aan.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Invest International investeert ook in Nederlandse oplossingen in het buitenland.

Marktrapporten overige sectoren Colombia

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades en landbouwraden publiceren marktrapporten over kansrijke sectoren in Colombia.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?