Zakendoen in de Filipijnen

Gepubliceerd op:
29 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
27 december 2022

De vele eilanden zorgen ervoor dat de Filipijnen een strategische locatie zijn voor havens, scheepvaart en maritieme logistiek in Zuidoost-Azië. De aanwezigheid van de Asian Development Bank (ADB) in Manilla biedt bovendien investeringskansen. Daarnaast geven de Filipijnen als onderdeel van de ASEAN-regio toegang tot een markt van 500 miljoen mensen.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over exporteren naar de Filipijnen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Samen met de Nederlandse ambassade en consulaten kunnen we u helpen om van uw export naar de Filipijnen een succes te maken.

Wilt u meer weten over de Filipijnen, zoals het bruto nationaal product, de staatsvorm of de demografische gegevens? Bekijk dan onze Factsheet Filipijnen.

Inwoners en maatschappij van de Filipijnen

Als u zaken wilt doen in de Filipijnen, is het goed om de politieke situatie van deze presidentiële republiek te kennen. De Filipijnen zijn meer dan 300 jaar een Spaanse kolonie geweest. Pas na de Filipijnse revolutie in 1896 deed Spanje afstand van de Filipijnen. De Verenigde Staten (VS) erkende de onafhankelijkheid van de Filipijnen echter niet en koloniseerde het land nog eens 48 jaar. Na de onafhankelijkheid keerde de rust terug en werd de democratie, na wat politieke ongeregeldheden, hersteld. In 2020 kondigde het land aan een nieuwe koers te varen, waarbij het meer afstand neemt tot de VS en de banden met China aanhaalt.

Etnisch diverse eilandengroep

De Filipijnen bestaan uit een eilandengroep van ruim 7.000 eilanden. In de Filipijnen wonen zo'n 111,6 miljoen mensen (2022). Manilla is de hoofdstad, maar Quezon city heeft met een bevolking van 3 miljoen de meeste inwoners. Het land is etnisch erg divers. Er zijn ongeveer 100 etnische groepen, waaronder de Tagalog en de Cebuano. De officiële taal is Filipijns, maar Tagalog en Engels worden ook veel gesproken. De grootste religie is Rooms-Katholiek (ongeveer 80% van de bevolking). De Filipijnen staan in de Human Development Index van de Verenigde Naties op nummer 107 (2020).

Effect coronavirus op geboortecijfer

De Filipijnen hebben een geboortecijfer van ongeveer 2,6 per vrouw. Door COVID-19 had de bevolking vooral op het platteland amper toegang tot anticonceptie. De verwachting is dat dit leidt tot een recordaantal geboortes in 2021.

Economie van de Filipijnen

De Filipijnen zijn onderdeel van de ASEAN-regio, een belangrijke economische speler. De economie van de Filipijnen drijft voornamelijk op landbouw, visserij en bosbouw. De landbouwsector zorgt voor veel werkgelegenheid en levert een belangrijke bijdrage aan het BBP. Elektrische apparaten vormen samen met plantaardige vetten en oliën het belangrijkste exportproduct.

Impact COVID-19

Voordat de coronacrisis uitbrak, kende de Filipijnen jarenlang een stabiele economische groei. Door een combinatie van de coronapandemie, overstromingen en verwoestende tyfoons kromp de Filipijnse economie met 8,1% in 2020, zo berekende de Wereldbank. Voor 2021 en 2022 voorspelt de Wereldbank herstel: de Filipijnse economie groeit in 2021 waarschijnlijk met 5,9% en in 2022 met 6%. Een aantrekkelijk investeringsklimaat en grote infrastructuurprojecten moeten een boost geven aan de economie.

Handel Nederland - Filipijnen

In 2021 exporteerde Nederland voor € 654 miljoen naar de Filipijnen. De Filipijnen staan daarmee op de 64e plaats van landen waarnaar Nederland exporteert. Dat is vergelijkbaar met de export naar landen als Pakistan en Colombia. Nederland exporteert vooral vlees(producten), zuivel, eieren en machines en vervoermaterieel naar de Filipijnen. Bekijk ook het document met handelscijfers van Nederland en de Filipijnen hieronder voor een overzicht van de import- en exportcijfers.

Handelsrelatie EU - de Filipijnen

De Eu heeft een zogenaamde 'Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking' met de Filipijnen. U vindt de officiële tekst hiervan op de website EUR-Lex. Onderhandelingen voor een vrijehandelsovereenkomst (FTA) lopen nog. Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie en in de Access2Markets portal.

Zakelijke kansen in de Filipijnen

De Nederlandse ambassade in Manilla heeft 6 sectoren als kansrijk aangemerkt. Dat zijn ICT, transport en infrastructuur, land- en tuinbouw, Business Process Outsorucing (BPO), water en energie.

Transport en infrastructuur

Verschillende infrastructuurprojecten lopen de komende jaren door en creëeren werkgelegenheid. De Wereldbank verwacht dat de investeringen in de infrastructuur bijdragen aan het economisch herstel van de Filipijnen na de coronapandemie.

ICT

Hoewel consumenten en het mkb in de Filipijnen nog achterblijven bij andere landen in de regio, drijft de outsourcingsector de vraag naar ICT-diensten en producten flink op. Door stijgende welvaart en een betere infrastructuur wordt komende jaren een sterke groei in de ICT-sector verwacht.

Business Process Outsourcing (BPO)

De Filipijnen zijn, na India, de grootste markt voor outsourcing van callcenters, IT-ondersteuning en accounting. Naast lage arbeidskosten maakt ook de goede beheersing van het Engels de Filipijnen een aantrekkelijke partner voor buitenlandse bedrijven.

Land- en tuinbouw

De land- en tuinbouwsector in de Filipijnen is goed voor 11% van het bruto binnenlands product (bbp). Om aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen, heeft de overheid programma's opgezet om de productie te verhogen. Voor Nederlandse ondernemers liggen er onder meer kansen in nieuw zaaigoed, bemesting en het verhogen van efficiëntie.

Water

Doordat de Filipijnse bevolking blijft groeien staan de sanitaire en watervoorzieningen steeds meer onder druk. De daaraan gekoppelde vraag naar effectieve en duurzame maatregelen biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Daarnaast hebben de Filippijnen door hun ligging te maken met gemiddeld 20 tornado's per jaar. Er is een groeiende behoefte aan kennis en technologie op het gebied van overstromingsbeheersing en hoogwaterbescherming.

Energie

Door de groeiende bevolking en industrie neemt de vraag naar elektriciteit sterk toe. De Filipijnse energiesector is echter nog voor een groot deel afhankelijk van import voor de oliebehoefte. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet naar een duurzame energiemarkt, gericht op de toekomst. De Filipijnse overheid ontwikkelt samen met de private sector plannen om duurzame stroom op te wekken.

Vragen? Neem contact met ons op

Heeft u vragen over zakelijke kansen in de Filipijnen? Of bent u op zoek naar zakenpartners? Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Marktrapporten

Ondernemen in de Filipijnen

De Filipijnen zijn onderdeel van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN). Hier zijn 9 andere landen bij aangesloten: Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Singapore, Vietnam en Thailand. Dit kan voordelen bieden tijdens het zakendoen met de Filipijnen. Lees meer over ASEAN en zakendoen.

Op de website van de Nederlandse Kamer van Koophandel in de Filipijnen vindt u informatie over zakendoen in de Filipijnen.

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in de Filipijnen. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. De Filipijnen staan op plaats 95 in de Ease of Doing Business 2020.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Hulp bij financiering

Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina hulp bij financiering hoe wij u kunnen helpen. Kijk ook in de subsidiewijzer welke subsidies er voor de Filipijnen mogelijk zijn.

Exportregels voor de Filipijnen

De online portal Access2Markets (opvolger van de Market Access Database - MADB) van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels en praktische tips voor de Filipijnen. Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor Access2Markets.

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

De Filipijnen zijn geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Hulp van de ambassade

De ambassade in Manilla staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De medewerkers ter plekke kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lees meer over wat de ambassade voor u kan betekenen bij het zakendoen in de Filipijnen.

Meer weten?

Vragen over ondernemen in de Filipijnen?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

Bent u tevreden over deze pagina?