Zakelijke kansen in Indonesië

Laatst gecontroleerd op:
28 februari 2024
Gepubliceerd op:
17 juli 2012

De Indonesische economie is sterk gegroeid en die groei zal naar verwachting de komende jaren aanhouden. Van alle Europese landen is Nederland de grootste investeerder in Indonesië. Veel Nederlandse ondernemers doen al met succes zaken in 's werelds grootste eilandstaat. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Land- en tuinbouw

Landbouw is een belangrijke sector voor de Indonesische economie. Het land heeft veel vruchtbare grond en produceert een grote verscheidenheid aan landbouwproducten. De productie en export van landbouwproducten levert een belangrijke bijdrage aan het BNP van Indonesië. Deze sector biedt kansen voor Nederlandse ondernemers met kennis van oplossingen voor landbouwvraagstukken.

Kijk voor meer informatie op de website van de LNV-raad Indonesië.

Energie

Indonesië en Nederland werken samen om de energietransitie in Indonesië te versnellen. De samenwerking richt zich op kennisuitwisseling en ondersteuning van concrete projecten, zoals de ontwikkeling van het eerste windpark op zee in Indonesië. Ook wordt er samengewerkt bij de bouw van drijvende zonneparken en biedt Nederland ondersteuning bij de eerste dunne film zonnepanelenfabriek van Indonesië.

Watermanagement

Indonesië kent uitdagingen op het gebied van waterbeheer. Daarom investeert de overheid in het verbeteren van de infrastructuur rond waterbeheer. Nederland en Indonesië werken samen aan het versterken van hun positie op het gebied van waterbeheer en klimaat. Ook zijn er gezamenlijke plannen voor het terugdringen van afval, meer recycling en betere waterkwaliteit. Nederlandse bedrijven met kennis van watermanagement kunnen hier een bijdrage aan leveren. 

Afvalbeheer

Indonesië genereert dagelijks 105.000 ton stedelijk afval. Hiervan wordt slechts 5% gerecycled. Bovendien naderen veel stortplaatsen hun maximumcapaciteit. Indonesië streeft ernaar dat in 2025 de hoeveelheid afval met 30% is verminderd. De overige 70% wil het land op een duurzame manier verwerken.

NL-Indonesia Ecoparks is een samenwerking tussen Nederland en Indonesië. Het doel is om een duurzaam en solide afvalverwerkingssysteem te realiseren in Indonesië. Hierbij wordt ook gebruikgemaakt van de kennis van Nederlandse bedrijven uit de sector.

Marktrapport afvalwater in de batik-industrie

Het rapport 'Batik Waste Water Pekalongan' uit 2023 onderzoekt duurzame oplossingen voor het gebruik en de verwerking van (afval)water in de Indonesische batik-industrie. 

Maritieme sector

Indonesië streeft ernaar om een wereldspeler te zijn op maritiem gebied. De belangrijkste haven is Tanjung Priok in Jakarta. Daar wordt het grootste deel van het Indonesische scheepsverkeer verwerkt. Slimme oplossingen in de havenlogistiek en infrastructuur kunnen bijdragen aan een sterkere, internationale positie. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Nederland en Indonesië hebben een Memorandum of Understanding (MoU) voor Maritieme samenwerking getekend. Ook vindt er jaarlijks een Bilateral Maritime Forum plaats.

Scheepsbouw

Voor Nederlandse scheepsbouwers liggen er kansen in Indonesië. Het land streeft naar hoogwaardige scheepsbouw, waarbij Nederlandse kennis van pas kan komen. 

Life sciences & health (LSH)

Indonesië en Nederland hebben op het gebied van Life sciences & health (LSH) een zeer goede samenwerking. Daarnaast wordt ook gekeken naar kennisuitwisseling en implementatie van slimme oplossingen vanuit het bedrijfsleven. Het platform Task Force Health Care is in samenwerking met RVO en het economisch netwerk in Indonesië al jaren actief. Er is een sterk netwerk opgebouwd, waar organisaties en bedrijven met ambities in Indonesië op kunnen voortborduren.

Marktrapport digitale gezondheidszorg

Het rapport 'Indonesian Healthcare Market Study' uit 2021 geeft een overzicht van de markt in Indonesië voor digitale gezondheidszorg. Het rapport beschrijft trends en kansen en geeft concrete tips voor het betreden van de Indonesische markt.

Lees de samenvatting en vraag het rapport aan

Transportsector

In 2020 tekenden Nederland en Indonesië een overeenkomst voor een innovatieve en duurzame transportsector. De samenwerking omvat onderwerpen als transport over land, binnenlandse waterwegen, transport over zee, luchtvaart voor burgers, spoorwegen, R&D, human resource development in de transportsector en de ontwikkeling van een smart transportsysteem.

Zakelijke ondersteuning via NBSO Surabaya

Een NBSO kan u helpen met het vinden van vertegenwoordigers, samenwerkingspartners, marktinformatie en informatie over lokale wet- en regelgeving. NBSO's hebben een uitgebreid netwerk opgebouwd van relaties met de lokale overheden relevante organisaties en het bedrijfsleven ter plaatse. In Indonesië is een NBSO in Surabaya gevestigd.

Zakelijke kansen worden door NBSO's gepubliceerd op internationaalondernemen.nl.

Kansrijke aanbestedingen, subsidies en financieringen

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Meer weten?

Alle marktrapporten over Indonesië

Wij publiceren samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland. Deze zijn terug te vinden onder Marktrapporten Indonesië.

Meer informatie

  • In de agenda internationaal ondernemen vindt u alle internationale activiteiten die wij – samen met andere partijen – organiseren. 
  • Op internationaalondernemen.nl vindt u soms ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Selecteer hiervoor het land Indonesië en eventueel uw sector. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook andere handelsbevorderende organisaties hier interessante marktrapporten.
In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?