Zakelijke kansen in Roemenië

Laatst gecontroleerd op:
8 april 2024
Gepubliceerd op:
30 juli 2012

Roemenië biedt veel zakelijke kansen in de bloemensector en de gezondheidszorg. Ook op andere gebieden zijn er mogelijkheden. In welke veelbelovende sector wilt u aan de slag?

Gezondheidszorg

Er is veel behoefte aan medicijnen en medische apparaten in Roemenië, doordat het land relatief weinig zelf produceert. Deze markt laat groei zien. Daarnaast investeren organisaties zoals de Wereldbank, Europese Unie en Europese Investeringsbank veel geld in de ziekenhuiszorg. Naar aanleiding van de coronapandemie investeren zij vanaf 2022 bijna € 5 miljard in de Roemeense zorgsector.

Er liggen onder meer concrete kansen op het gebied van:

 • levering van medicijnen, medische apparatuur en diensten, en digitale zorgoplossingen;
 • bouw van medische centra, ziekenhuizen en bijbehorende voorzieningen;
 • training van gezondheidsprofessionals;
 • medische infrastructuur van ziekenhuizen, waaronder IT-systemen;
 • verbetering van kankerscreening (hardware en management);
 • beoordeling van zorg(materiaal) op sociale normen en milieunormen.

Meer weten?

Het volgende marktrapport biedt meer informatie over de zorgsector en zijn mogelijkheden.

Sier- en snijbloemen

Nederland is een belangrijke leverancier van sier- en snijbloemen aan Roemenië. De vraag naar deze producten stijgt gestaag, vooral omdat steden willen vergroenen. Er is daarnaast veel vraag naar kennis en ervaring binnen de Roemeense sector. Dit levert kansen op voor Nederlandse bedrijven op het gebied van:

 • leveren van sierbloemen en snijbloemen;
 • aanbieden van opleidingen;
 • consultancydiensten.

De Nederlandse ambassade in Roemenië onderzocht deze kansen in 2023. Vraag het rapport gratis aan per e-mail of lees het Engelstalige nieuwsbericht.

Stadsvervoer

Door wetgeving staan Roemeense gemeentes voor de uitdaging om tussen 2023 en 2026 hun stadsvervoer snel te verduurzamen. De Roemeense overheid heeft hier veel geld voor gereserveerd, onder meer uit Europese fondsen. Maar de meeste gemeentes hebben niet de juiste kennis in huis. Daarom zoeken zij naar samenwerkingspartners. Dit levert kansen op voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in duurzaam stadsvervoer.

Er liggen onder meer kansen op het gebied van:

 • levering van elektrische scooters, auto's en bussen;
 • infrastructuur voor elektrisch openbaar vervoer;
 • bouwen van stadsrailsystemen;
 • aanleg van wandel- en fietspaden en bijbehorende faciliteiten.

Tip: vraag ons gratis rapport aan over duurzaam stadsvervoer

Is uw bedrijf actief in de sector transport en mobiliteit? Roemenië is een opkomende, veelbelovende markt in Oost-Europa. Wij hebben samen met de Nederlandse ambassade de zakelijke kansen in de Roemeense duurzame mobiliteit laten onderzoeken.

Vraag het gratis rapport aan bij de ambassade

Kansen in overige sectoren Roemenië

Behalve in bovengenoemde sectoren zijn er in Roemenië nog meer kansen, bijvoorbeeld in ICT, automotive of afvalbeheer. Benieuwd of er kansen zijn voor uw sector? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Marktrapporten met kansrijke sectoren

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren wij rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Deze zijn terug te vinden onder marktrapporten Roemenië.

Verder publiceert het buitenlandnetwerk relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden ook op internationaalondernemen.nl.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk ook informatie over subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en over internationale organisaties op rvo.nl.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? RVO denkt graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?