Import en export dierlijke mest na 1 juni 2023

Gepubliceerd op:
16 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
12 december 2023

Vanaf 1 juni 2023 gebruikt u bij import en export van dierlijke mest het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Hiermee geeft u voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens door via e-CertNL. U krijgt van ons tot uiterlijk 31 december 2023 de tijd om over te stappen. Vanaf 1 januari 2024 werkt iedereen die mest vervoert met rVDM.

In 2024 iedereen overgezet naar rVDM

Om rVDM te kunnen gebruiken voor import en export, moet het systeem waarmee u vervoer meldt bijgewerkt worden. Hiervoor kon u zich aanmelden. Op 2 januari 2024 zetten wij iedereen over naar het rVDM. Ook als u zich niet heeft aangemeld. Zo kunt u in het nieuwe jaar dierlijke mest blijven importeren en exporteren. 

Hoe werkt vervoer melden tot de overstap

Tot u bent overgestapt blijft u import en export melden op de bekende manier. Uw huidige registratie en toestemmingen kunt u ook nog gebruiken tot die tijd. Als we u hebben overgezet, kunt u aan de slag met rVDM. 

Zodra u een vooraanmelding voor import of export in rVDM heeft gedaan, bent u overgegaan op de nieuwe manier. U importeert of exporteert vanaf dan altijd volgens de regels van rVDM.

Vervoer melden in december 2023 en januari 2024

Heeft u voor 2 januari 2024 een transport aangemeld op de oude manier? Dan rondt u dat transport ook op de oude manier af. Ook als u de mest pas in 2024 vervoert. Bij transporten die u na 2 januari 2024 aanmeldt, gebruikt u altijd rVDM. 

Verwerkte mest of champost

Importeert of exporteert u verwerkte dierlijke mest? En deed u dat al in 2023? Dan bent u overgezet en gebruikt u het rVDM. 

Importeerde of exporteerde u geen mest in 2023? En wilt u dit nu wel doen? Neem dan contact met ons op en geef uw KVK- en vestigingsnummer aan ons door. Wij zorgen dat u zo snel mogelijk op de nieuwe manier kunt melden. 

Toestemmingen bij onverwerkte dierlijke mest

Bij onverwerkte dierlijke mest heeft u toestemming nodig. Zo heeft u bij export toestemming nodig van het land waar de mest heen gaat. Als u mest importeert heeft u toestemming van de NVWA nodig. De toestemmingen die u had, heeft de NVWA in e-CertNL voor u aangepast. Zo kunt u werken op de nieuwe manier. 

Wat verandert er?

Met het rVDM geeft u voor, tijdens en na het vervoer gegevens door. Dat doet u digitaal in plaats van op papier.

rVDM-meldingen

Het rVDM bestaat uit meerdere meldingen. Die doet u op verschillende momenten.

Verantwoordelijk vervoerder is ook aanvrager

De verantwoordelijk vervoerder is voor rVDM altijd degene die de transportdocumenten aanvraagt. Deze vervoerder is ook verantwoordelijk voor de verschillende rVDM-meldingen tijdens het vervoer.

Machtigen

Bent u geen vervoerder maar wilt u zelf de transportdocumenten aanvragen? Als u dit wil blijven doen, moet u zich registreren als vervoerder in e-CertNL. Of u zorgt dat de vervoerder u machtigt bij ons. Hoe u kunt machtigen of gemachtigd worden voor rVDM leest u op Wat heeft u nodig voor het rVDM? onder Machtigingen regelen.

Gegevens veranderen

Nadat u de startmelding heeft gedaan of de gegevens heeft overgezet kunt u deze gegevens nog veranderen:

  • de kentekens
  • sommige opmerkingscodes
  • de geplande laaddatum 
  • de code van het laboratorium

Hoe u dat doet leest u op Gegevens van het rVDM veranderen.

Wilt u andere gegevens aanpassen? Trek dan het transport in. De transportdocumenten komen dan ook te vervallen. Daarna vraagt u nieuwe transportdocumenten aan. Hoe u het transport intrekt leest u in de handleiding transport intrekken op e-cert.nl.

Meer weten?

Alle regels over importeren en exporteren vindt u op Mest importeren en exporteren.

Bent u tevreden over deze pagina?