Import en export dierlijke mest na 1 juni 2023

Gepubliceerd op:
16 mei 2023

Vanaf 1 juni 2023 gebruikt u bij import en export van dierlijke mest het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Hiermee geeft u voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens door. Hier moet u nog een paar dingen voor doen. U krijgt van ons tot uiterlijk 31 december 2023 de tijd om over te schakelen. Vanaf 1 januari 2024 werkt iedereen die mest vervoert met rVDM.

Aanmelden voor overzetten naar rVDM

Om rVDM te kunnen gebruiken voor import en export, moet het systeem waarmee u vervoer meldt bijgewerkt worden. Hier gaan wij u mee helpen, daarom meldt u zich hiervoor bij ons aan. Dat doet u met het aanmeldformulier dat binnenkort op deze pagina staat. Met het formulier geeft u door wanneer u overgezet wilt worden naar de nieuwe werkwijze. Ook vult u in of u gebruikt wilt maken van uw bedrijfsmanagementsysteem (BMS) of van e-CertNL.

Gebruikt u een BMS? Dan zorgen wij samen met uw BMS-leverancier dat uw BMS klaargemaakt wordt voor rVDM. Heeft u geen BMS maar gebruikt u de schermen in e-CertNL? Dan moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een aantal zaken voor u instellen.

Na uw aanmelding

Nadat u zich heeft aangemeld gaan wij een plan maken om u over te zetten. Dit duurt ongeveer 2 weken. De BMS-leverancier neemt of wij nemen contact met u op om een afspraak met u te maken. Dan bespreken we hoe en wanneer u wordt overgezet zodat u rVDM kunt gebruiken. Voor we u overzetten, testen we eerst samen met u of alles goed werkt. Daarna kunt u aan de slag met rVDM.

Verwerkte mest of champost: opnieuw registreren

Importeert of exporteert u verwerkte dierlijke mest? Voordat u dit kunt doorgeven op de nieuwe manier, moet u zich eenmalig opnieuw registreren als verantwoordelijk vervoerder. Dat doet u met het aanmeldformulier dat binnenkort op deze pagina staat.

Vervoert u champost naar het buitenland maar bent u nog niet overgestapt naar rVDM? Dat maakt u vanaf 1 juni wel gebruik van GR-apparatuur.

Toestemmingen bij onverwerkte dierlijke mest

Bij onverwerkte dierlijke mest heeft u toestemming nodig. Zo heeft u bij export toestemming nodig van de lidstaat waar de mest heen gaat. Als u mest importeert heeft u toestemming van de NVWA nodig. De toestemmingen die u had, moet de NVWA in e-CertNL voor u aanpassen om te kunnen werken met rVDM. Dat regelen zij voor u als u dat aangeeft op het aanmeldformulier dat binnenkort beschikbaar is.

Loopt uw toestemming af na 1 juni 2023 en wilt u daarna nog steeds dierlijke mest importeren of exporteren? Of gaat u voor het eerst met dierlijke mest de grens over? Dan moet u een nieuwe toestemming aanvragen en overlegt de NVWA met u, hoe u de import en export meldt.

Hoe werkt vervoer melden tot de overstap

U kunt import en export blijven melden op de bekende manier tot u bent overgezet. Uw huidige registratie en toestemmingen kunt u ook nog gebruiken tot die tijd. Als we u hebben overgezet, kunt u aan de slag met rVDM. Zorg dat u de overstap op tijd met ons regelt. Zo voorkomt u dat u na 1 januari 2024 geen dierlijke meststoffen meer mag importeren en exporteren.

Zodra u een vooraanmelding voor import of export in rVDM heeft gedaan, bent u overgegaan op de nieuwe manier. U importeert of exporteert vanaf dan altijd volgens de regels van rVDM.

Wat verandert er?

Met het rVDM geeft u voor, tijdens en na het vervoer gegevens door. Dat doet u digitaal in plaats van op papier.

rVDM-meldingen

Het rVDM bestaat uit meerdere meldingen. Die doet u op verschillende momenten.

Verantwoordelijk vervoerder is ook aanvrager

De verantwoordelijk vervoerder is voor rVDM altijd degene die de transportdocumenten aanvraagt. Deze vervoerder is ook verantwoordelijk voor de verschillende rVDM-meldingen tijdens het vervoer.

Machtigen

Bent u geen vervoerder en vroeg u altijd zelf de transportdocumenten aan? Als u dit wil blijven doen, moet u zich registreren als vervoerder in e-CertNL. Of u zorgt dat de vervoerder u machtigt bij ons. Hoe u kunt machtigen of gemachtigd worden voor rVDM leest u op Voorbereiden op het rVDM onder Machtigingen regelen.

Gegevens wijzigen

Nadat u de startmelding heeft gedaan of de gegevens heeft overgezet kunt u alleen nog de kentekens, sommige opmerkingscodes en de geplande laaddatum wijzigen. Hoe u dat doet leest u op Gegevens van het rVDM veranderen.

Wilt u andere gegevens wijzigen? Trek dan het rVDM in. De transportdocumenten komen dan ook te vervallen. Vervolgens vraagt u nieuwe transportdocumenten aan.

Meer weten?

Alle regels over importeren en exporteren vindt u op Mest importeren en exporteren.

Bent u tevreden over deze pagina?