Collectieve overeenkomst Ecologisch Aandachtsgebied (EA)

Gepubliceerd op:
12 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Voor de invulling van het ecologisch aandachtsgebied (EA) kunt u samenwerken met andere landbouwers. Dit noemen we een collectieve overeenkomst.

U kunt zich van 1 tot en met 31 maart aanmelden voor een collectieve overeenkomst.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor een collectieve overeenkomst:

 • U vormt een collectief met maximaal 9 andere landbouwers.
 • De deelnemers van het collectief maken een schriftelijke overeenkomst.
 • U vult uw EA in met één of meer onderdelen uit de Algemene lijst.
 • De deelnemende bedrijven liggen voor 80% in een cirkel met een straal van 15 kilometer.
 • De bedrijven liggen maximaal 30 kilometer uit elkaar.
 • De deelnemende percelen EA grenzen aan elkaar. Dit betekent dat er geen sloot of weg tussen ligt.
 • De oppervlakte van het EA ligt in Nederland.
 • U vult minimaal 50% van het eigen EA in.
 • De opgegeven oppervlakte EA moet in gebruik zijn bij een van de deelnemers. En telt maar één keer mee. Ook mag maar een van de deelnemers dit opgeven.

Naast elkaar liggende percelen

Ligt er een stuk grond met EA van een niet-deelnemend bedrijf tussen 2 percelen van deelnemers? En heeft dit een fysieke grens met de deelnemende percelen? We zien het EA van de niet-deelnemer als brug. De 2 deelnemende percelen tellen dan mee voor het collectief.

Overeenkomst maken

U maakt samen met de andere deelnemers afspraken in een collectieve overeenkomst. Alle deelnemers moeten uiterlijk op 31 maart ondertekenen. In een overeenkomst maakt u afspraken over:

 • hoe u de financiële aansprakelijkheid met elkaar regelt;
 • wat er gebeurt als een deelnemer zich niet aan de voorwaarden houdt (niet-naleving).

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?