Service menu right

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop zonneboilers en warmtepompen voor bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

De ISDE-regeling is voor:

  • particulieren
  • buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland
  • particulieren die hun (vakantie)woning of ander bouwwerk verhuren aan derden. Let op: u dient uw aanvraag als een zakelijke partij aan te vragen!
  • zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven
  • zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren
  • gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een (on)roerende zaak

Let op

Per 1 januari 2020 is de ISDE-subsidie vervallen voor pelletkachels, biomassaketels en voor alle apparaten in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018. Ook is het subsidiebedrag veranderd voor kleine warmtepompen voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers. Het budget van € 160 miljoen voor de ISDE in 2019 is overtekend. Dat wil zeggen dat er in 2019 meer aanvragen zijn ontvangen dan er budget is. Wilt u weten wat dit voor u betekent, lees dan de nieuwsberichten:

 

energiebesparen

Budget

De beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2020 € 100 miljoen. Bekijk de stand van zaken ISDE.

De ISDE is een meerjarige regeling die is geopend op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. In 2020 kunt u subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020 (17.00 uur). Bent u particulier? Op de pagina Particulieren vindt u meer informatie over de overgangsperiode voor particulieren en de indieningstermijnen.

Wilt u weten hoeveel en welke apparaten er ISDE-subsidie ontvingen? Bekijk de ISDE Viewer van Nederland*. In een oogopslag ziet u hoeveel en welke (kleine warmte) apparaten per provincie en gemeente subsidie kregen.

*De viewer is nog niet aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Begin 2020 wordt de informatie geactualiseerd.

Bent u fabrikant of leverancier?

Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een apparaat dat aan de (technische) eisen in de regeling voldoet? En wilt u dat dit apparaat in aanmerking komt voor de ISDE? Geef dit aan ons door met een meldingsformulier.