Bijna open voor aanvragen

Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA CE)

Gepubliceerd op:
2 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
21 maart 2024

Ontwikkelt u innovatieve circulaire producten, processen en/of diensten die binnen 10 jaar klaar zijn voor de Nederlandse markt? Vraag dan subsidie aan uit de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE).

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 7 mei 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 15 augustus 2024
17:00
De maximale subsidie per project is € 500.000. Dit is een tender (de beste projecten krijgen subsidie).
Totaal budget:
€ 2.500.000

Waarvoor krijgt u subsidie?

In een circulaire economie gebruiken we grondstoffen minimaal. We proberen materialen en producten daarom zo lang mogelijk te gebruiken. De producten moeten veilig zijn en de kwaliteit zo hoog mogelijk. U onderzoekt of ontwikkelt in een samenwerkingsverband zo’n nieuw product, dienst en/of proces. 

Uw circulaire product, dienst en/ of proces moet binnen 10 jaar klaar zijn voor de Nederlandse markt. U werkt daarbij samen met bedrijven en/ of onderzoeksinstellingen. U doet samen industrieel onderzoek of werkt aan experimentele ontwikkeling.

U kunt subsidie krijgen voor 3 typen projecten:

  1. U doet technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst en/ of proces. U verlaagt daarmee (waar dat kan) de kostprijs flink in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten en/ of processen;
  2. U doet onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Met uw activiteiten helpt u bij de ontwikkeling van een nieuw circulair product, dienst of proces;
  3. U doet een combinatie van 1 en 2.

Voor welke productgroepen?

U vraagt subsidie uit deze regeling aan voor projecten met de volgende productgroepen:

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de subsidiethema's van deze subsidie. Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van de bredere Topsector Energie (TSE)-regeling Industrie Onderzoek & Ontwikkeling. De voorwaarden van de KIA CE-regeling zijn gelijk aan de voorwaarden Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO). Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen

Uw aanvraag voorbereiden

U vraagt subsidie aan via ons digitale aanvraagportaal. Verzamel zoveel mogelijk al uw gegevens voordat u de aanvraag invult.  

Zoekt u samenwerking?

Wilt u inhoudelijk praten over uw projectidee voordat u het laat toetsen door onze adviseurs? Stuur een e-mail naar de programmamanagers van KIA CE. Zij helpen u samenwerkingen op te zetten voor uw project. Dat kan tot en met 25 juli.

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier.  Dat kan tot en met 25 juli.

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

De inhoud op deze pagina is gebaseerd op de onderstaande officiële bekendmakingen en wetteksten van deze regeling. 

Veelgestelde vragen

Achtergrond

Deze subsidieregeling komt uit de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie. Deze agenda is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Het Rijk heeft hiermee als doel de vraag naar primaire grondstoffen (uit de natuur gewonnen) met 50% kleiner te maken in 2030. Een compleet circulaire economie is het doel voor 2050. In een circulaire economie gaan we slim om met grondstoffen en materialen: maximaal benutten en hergebruiken. Het uitvoeringsprogramma en de agenda zijn vastgesteld in 2019.

De KIA CE heeft 2 doelstellingen:

  1. Maximaliseren van de grondstoffenefficiëntie.
  2. Minimaliseren van de schade aan de natuur.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?