Gesloten voor aanvragen

Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA CE)

Gepubliceerd op:
2 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
29 november 2022

Onderzoekt of ontwikkelt u innovatieve circulaire producten, processen of diensten? Of wilt u onderzoek doen, zodat u in een latere fase innovatieve circulaire producten kunt ontwikkelen? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen uit de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE).

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
dinsdag 5 juli 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 15 november 2022
04:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
De maximale subsidie per project is € 500.000.
Totaal budget:
€ 2.500.000
Verleend:
€ 0
In behandeling:
€ 8.072.845
Nog beschikbaar
0 % (€ 0)

Deze regeling is op dit moment gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

In een circulaire economie gebruiken we grondstoffen minimaal. We proberen materialen en producten daarom zo lang mogelijk te gebruiken.  De producten  moeten veilig zijn en de kwaliteit zo hoog mogelijk.

Uw circulaire product, dienst of proces moet uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in Nederland. U werkt daarbij samen met bedrijven en/of onderzoeksinstellingen. U doet samen industrieel onderzoek of werkt aan experimentele ontwikkeling.

Subsidiethema’s

U vraagt subsidie uit deze regeling aan voor projecten met de volgende productgroepen:

Transitieagenda Productgroepen
Bouw
 • Asfalt
 • Betonnen bruggen en viaducten
 • Woningen
 • Kantoren en bedrijfsruimten
 • Gebouwgebonden installaties
Maakindustrie
 • Hightech equipment , zoals (hijs-, hef- en transport)werktuigen, machinebouw, medische apparatuur en productieapparatuur, elektromotoren, generatoren en transformatoren, computers en randapparatuur, communicatie en meetapparatuur
 • Wind- en zonneparken
 • Batterijen
Consumptiegoederen
 • Textiel (inclusief kleding)
 • Elektrische apparaten
 • Meubels
 • Verzorgingsmiddelen, zoals shampoo, cosmetica
 • Reinigings- en beschermingsmiddelen, zoals was- en schoonmaakproducten
 • Verven en coatings

Daarbij zijn er 3 typen projecten mogelijk :

 1. Technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst of proces. Dit moet leiden (waar dat kan) tot een flink lagere kostprijs, in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten of processen;
 2. Onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van het nieuwe product, de dienst of het proces;
 3. Combinatie van 1 en 2.

Projecten die geen subsidie krijgen:

 • Projecten met geen van de hierboven genoemde productgroepen.
 • Projecten die met name gericht zijn op R-strategieën 8 recycle en 9 recover. Hier is via andere instrumenten al voldoende steun voor.
 • Onderzoek naar of de ontwikkeling van bedrijfs- en verdienmodellen, die niet bedoeld zijn als voorbereiding  op de ontwikkeling van een nieuw of verbeterd product, dienst of proces; 
 • Pilot- en demonstratieprojecten. Deze vallen onder de subsidie paragraaf 4.2.10 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. U mag wel een paar experimenten uitvoeren op pilotschaal als onderdeel van uw totale project.
 • Fundamenteel onderzoek. Hiervoor zijn andere financieringsvormen mogelijk. Die ontvangt u via onder andere NWO/NWA-instrumenten en PPS-toeslag. 
 • Grote innovatieprojecten (groter dan € 500.000 aan subsidie). U kunt hiervoor subsidie aanvragen uit de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).

Meer informatie over deze regeling vindt u in bijlage 4.2.1 - Onderdeel B van de officiële regelingtekst:

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de omschrijving van de bijlage van deze subsidieregeling. Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van de bredere Topsector Energie (TSE)-regeling Industrie, onderzoek en ontwikkeling. De voorwaarden van die regeling zijn gelijk aan de voorwaarden van deze regeling.

Deze regeling heeft 2 afwijkende voorwaarden:

 • De looptijd van een project is maximaal 2 jaar.
 • Levert een onderzoeksorganisatie een belangrijke bijdrage aan het totale project? Dan krijgt u een hogere rangschikking op het criterium 'Kwaliteit van het project' .

Daarnaast moet u voldoen aan een aantal beoordelingscriteria.

Bekijk de beoordelingscriteria KIA CE

Uw projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u - als dat van toepassing is - wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Zoekt u samenwerking?

De programmamanagers van de KIA CE helpen u samenwerkingen op te zetten voor uw project.

Wilt u inhoudelijk praten over uw projectidee voordat u het laat toetsen door de RVO-adviseurs? Neem dan contact op met een van de programmamanagers van KIA CE:

  Na uw aanvraag

  Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikking. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

  Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

  Beslissing

  U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

  Voortgangsrapportage

  Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

  Als uw project wijzigt

  U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

  De beoordelingstermijn hiervan is 8 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met 8 weken.

  Vaststelling aanvragen

  Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

  De beoordelingstermijn hiervan is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

  Achtergrond

  Deze subsidieregeling komt uit de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie. Deze agenda is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Het Rijk heeft hiermee als doel de vraag naar primaire grondstoffen (uit de natuur gewonnen) met 50% kleiner te maken in 2030. Een compleet circulaire economie is het doel voor 2050. In een circulaire economie gaan we slim om met grondstoffen en materialen: maximaal benutten en hergebruiken. Het uitvoeringsprogramma en de agenda  zijn vastgesteld in 2019.

  De KIA-CE heeft 2 doelstellingen:

  1. Maximaliseren van de grondstoffenefficiëntie.
  2. Minimaliseren van de schade aan de natuur.

  Onderneem maatschappelijk verantwoord

  Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

  RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk.

  Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

  Vragen over KIA CE?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Bent u tevreden over deze pagina?