Open voor aanvragen

Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA CE-tender)

Gepubliceerd op:
2 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 mei 2023

Ontwikkelt u  innovatieve circulaire producten, processen en/of diensten? Of wilt u hier onderzoek naar doen, zodat u die later kunt ontwikkelen? Vraag dan subsidie aan uit de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE).

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 22 mei 2023
07:00 (CET)
Einddatum:
donderdag 7 september 2023
15:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
De maximale subsidie per project is € 500.000.
Totaal budget:
€ 2.500.000

Informatiebijeenkomst KIA CE: ontdek de kansen voor uw circulaire innovatie

Op deze bijeenkomst hoort u alles over de subsidieregeling KIA CE. Stel uw vragen, geef aan wat uw wensen zijn en laat uw projectidee toetsen. Ontmoet andere bedrijven en onderzoeksinstellingen voor een mogelijke samenwerking en inspireer elkaar.

Waarvoor krijgt u subsidie?

In een circulaire economie gebruiken we grondstoffen minimaal. We proberen materialen en producten daarom zo lang mogelijk te gebruiken. De producten moeten veilig zijn en de kwaliteit zo hoog mogelijk. U onderzoekt of ontwikkelt zo’n nieuw product, dienst en/of proces.

Uw circulaire product, dienst en/ of proces moet uiterlijk in 2033 een eerste markttoepassing hebben in Nederland. U werkt daarbij samen met bedrijven en/ of onderzoeksinstellingen. U doet samen industrieel onderzoek of werkt aan experimentele ontwikkeling.

U kunt subsidie krijgen voor 3 typen projecten:

 1. Technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst en/ of proces. Dit moet (waar dat kan) leiden tot een flink lagere kostprijs, in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten en/ of processen;
 2. Onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van een nieuw circulair product, dienst of proces;
 3. Combinatie van 1 en 2.

Voor welke productgroepen?

U vraagt subsidie uit deze regeling aan voor projecten met de volgende productgroepen:

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de subsidiethema's van deze subsidie. Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van de bredere Topsector Energie (TSE)-regeling Industrie Onderzoek & Ontwikkeling. De voorwaarden van de KIA CE-regeling zijn gelijk aan de voorwaarden TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen

Zoekt u samenwerking?

Wilt u inhoudelijk praten over uw projectidee voordat u het laat toetsen door onze adviseurs? Stuur een e-mail naar de programmamanagers van KIA CE. Zij helpen u samenwerkingen op te zetten voor uw project. 

   Uw aanvraag voorbereiden

   U vraagt subsidie aan via ons digitale aanvraagportaal. Sla tussendoor op als u later verder gaat. Verzamel zoveel mogelijk al uw gegevens voordat u de aanvraag invult. Met de knop 'Uw aanvraag direct regelen' komt u met eHerkenning bij het aanvraagportaal.

   Uw projectidee toetsen

   Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

   De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

   Aanvragen

   U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 22 mei, 09:00 uur tot 7 september 2023, 17:00 uur. 

   U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

   Na uw aanvraag

   Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

   Wetten en regels

   De inhoud op deze pagina is gebaseerd op de onderstaande officiële bekendmakingen en wetteksten van deze regeling. 

   Veelgestelde vragen

   Achtergrond

   Deze subsidieregeling komt uit de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie. Deze agenda is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Het Rijk heeft hiermee als doel de vraag naar primaire grondstoffen (uit de natuur gewonnen) met 50% kleiner te maken in 2030. Een compleet circulaire economie is het doel voor 2050. In een circulaire economie gaan we slim om met grondstoffen en materialen: maximaal benutten en hergebruiken. Het uitvoeringsprogramma en de agenda  zijn vastgesteld in 2019.

   De KIA CE heeft 2 doelstellingen:

   1. Maximaliseren van de grondstoffenefficiëntie;
   2. Minimaliseren van de schade aan de natuur.

   Meer weten?

   Vragen over KIA CE?

   Neem contact met ons op

   In opdracht van:
   • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
   Bent u tevreden over deze pagina?