Open voor aanvragen

Rangschikking van de aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2021
Gepubliceerd op:
21 februari 2017

De Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van 2 criteria rangschikken we de aanvragen. Het budget gaat naar de aanvragen met de hoogste rangschikking.

Rangschikkingscriteria

De aanvragen voor deze subsidie rangschikken we aan de hand van 2 vooraf opgestelde criteria:

  • de bedrijfsgrootte
  • het antibioticagebruik op het bedrijf

Voor beide criteria geven we punten. De aanvragen met het hoogste aantal punten komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Voor beide criteria is er ook een wegingsfactor. Het aantal punten van een criterium vermenigvuldigen we met de bijbehorende wegingsfactor.

Criterium: bedrijfsgrootte

Voor de bedrijfsgrootte kijken we naar het aantal vleeskalveren dat in 2018 gemiddeld aanwezig was op uw bedrijf. Heeft uw bedrijf meerdere UBN's (unieke bedrijfsnummers)? Dan tellen we de aantallen bij elkaar op. We geven de volgende punten:

Bedrijfsgrootte

Hoeveel kalveren gemiddeld op bedrijf? Punten
Minder dan 6 kalveren 0 punten
Tussen 6 en 25 kalveren 3 punten
Tussen 25 en 100 kalveren 4 punten
Meer dan 100 kalveren 5 punten

 

De wegingsfactor van dit criterium is 1. U kunt voor dit criterium dus minimaal 0 punten en maximaal 5 punten krijgen.

Criterium: antibioticagebruik

Voor deze subsidie kijken we of er wel of geen laag antibioticagebruik is op uw bedrijf. Bij een laag gebruik ligt de dagdosering per dier in het (groene) streefgebied. We kijken hiervoor naar de registratie in Infokalf Heeft uw bedrijf meerdere UBN's? Dan is er alleen een laag antibioticagebruik op het hele bedrijf als de dagdosering per dier op elk UBN van uw bedrijf binnen het streefgebied ligt. We geven de volgende punten:

Antibioticagebruik

Gebruik Punten
Geen laag antibioticagebruik 2 punten
Laag antibioticagebruik 3 punten

 

De wegingsfactor van dit criterium is 2. U kunt voor dit criterium dus minimaal 4 punten en maximaal 6 punten krijgen.

Toekenning subsidie

Wij tellen de punten van beide criteria bij elkaar op. In totaal kan een aanvraag maximaal 11 punten krijgen. Is het budget niet voldoende om alle aanvragen met hetzelfde puntenaantal subsidie toe te kennen? Dan loten we tussen deze aanvragen. Krijgt uw aanvraag minder dan 6 punten? Dan wijzen wij deze af.

In het document Voorbeeld rangschikking aanvragen onder Download ziet u hoe wij de aanvragen rangschikken op basis van de rangschikkingscriteria.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?