Bureau Energieprojecten

Meer artikelen
kerncentrale borssele

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten. Het doel is om de doorlooptijd aanzienlijk te bekorten.

Bij grote energieprojecten moeten gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk vaak ieder hun besluiten nemen: vergunningen en ontheffingen. Bureau Energieprojecten ondersteunt overheden, initiatiefnemers en omwonenden bij die ingewikkelde besluitvorming.

Service menu right