Partners for International Business (PIB)

Handelsbarrières, geen ingang bij besluitmakers, gemis aan kennis bij partners en klanten, of nadelige lokale wetgeving. Als u onderneemt in het buitenland kunt u te maken krijgen met een weerbarstige buitenlandse markt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt clusters van bedrijven met het programma Partners for International Business (PIB).

Het programma Partners for International Business (PIB) heeft tot doel Nederlandse (top)sectoren op kansrijke markten in het buitenland te positioneren. De Nederlandse overheid, Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken hieraan mee via een gestructureerde aanpak.

Voor het Nederlandse bedrijfsleven en de uitvoering van het PIB-programma zet de overheid onder andere haar buitenlandnetwerk in. Nederland beschikt over een wereldwijd netwerk van ambassades, consulaten en de Netherlands Business Support Offices (NBSO’s).

Nieuw - PIB ook voor Caribisch deel van het Koninkrijk

Vanaf 2018 is PIB opengesteld voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten (de ACS-eilanden) een aanvraag in te dienen.

Budget

Het budget voor Partners for International Business voor 2018 is € 4,75 miljoen. De basis van de samenwerking is een gelijkwaardige bijdrage, zowel financieel als in natura. Hieronder vallen de te besteden uren van alle clusterdeelnemers. De overheidsbijdrage is maximaal € 350.000.

PIB is geen subsidie en is dus niet direct beschikbaar of besteedbaar voor de clusterdeelnemers. De overheidsbijdrage wordt niet als financiële tegemoetkoming aan de deelnemende bedrijven verstrekt. Zij wordt gebruikt voor uitvoering van PIB-modules die bijdragen aan een betere markttoegang en positionering van het Nederlandse bedrijfsleven op een kansrijke buitenlandse markt.

Aanvraagproces

Om in aanmerking te komen voor een PIB moet u een aantal stappen doorlopen.

Inspiratie opdoen?

Sinds de invoering van PIB in 2012 zijn al meer dan 90 programma’s gestart. Bekijk ons overzicht en laat u inspireren.

Service menu right