Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

We helpen u graag vooruit!

Onderwerpen

Klimaat & Energie

Energie besparen en opwekken, duurzame mobiliteit, co2-reductie industrie...

Bouwen & Wonen

Energielabel, BENG, verduurzamen gebouwen en woningen, gebiedsontwikkeling...

Internationaal ondernemen

Landeninformatie, netwerken en contacten, financiering, handelsmissies...

Ont­wikkelings­samen­werking

Voedselzekerheid, humanitaire hulp, publiek-private partnerschappen...

Landbouw

Grond, mest, marktordening, gemeenschappelijk landbouwbeleid...

Visserij

Registraties, vergunningen, betalingen, EU-fonds maritieme zaken en visserij...

Dier & natuur

Dieren houden, natuurbescherming, beschermde planten en dieren...

Innovatie, Onderzoek & Onderwijs

Octrooien, topsectoren, start-ups, research & development...

Ondernemen & Bedrijfsvoering

Financiering per bedrijfsfase, MVO, ICT en cyberveiligheid, transparant ondernemen...

Gezondheid, Zorg & Welzijn

Wonen & zorg, health deals, zorg voor innoveren, Life Sciences & Health...

Overzichten voor ondernemend Nederland

Evenementen

Kom verbinden op de InnovatieExpo

2 november 2023, Rotterdam, NL

O2LAB event voor ondernemerschapsonderwijs

8 november 2023, Amsterdam, NL

BEHAVE 2023: gedragsverandering in de energie- en klimaatcrisis

28 november 2023 t/m 29 november 2023, Maastricht, NL

Handelsmissie havenontwikkeling naar AAPA conferentie Latijns-Amerika

3 december 2023 t/m 7 december 2023, Barranquilla, CO

Uitgelicht

De overheid compenseert een deel van de forse stijging van de energierekening van bedrijven. Komt u in aanmerking? Vraag dan nu de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aan.

Energie besparen is belangrijk voor het klimaat en uw portemonnee. Bedrijven en organisaties kunnen een forse bijdrage leveren. Doe ook mee en bespaar flink op uw energiekosten.

Om klimaatverandering tegen te gaan, is vergroening nodig. Daarom kunt u nu ook subsidie aanvragen om mee te doen aan een handelsmissie of beurs, die zich hierop richt.

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus zijn sinds 3 juli 2023 open voor aanvragen. We houden bij hoeveel veehouders een aanvraag hebben gedaan.

Bent u tevreden over deze pagina?