Voedselbos 2022

Gepubliceerd op:
11 januari 2022

Heeft u landbouwgrond en wilt u betalingsrechten laten uitbetalen voor percelen met voedselbos? Dan zijn er voorwaarden waaraan u zich moet houden.

Voorwaarden

Eigenschappen voedselbos

  • Op het perceel staan vooral verschillende meerjarige en/of houtige soorten. De soorten zorgen nu of over niet al te lange tijd voor eetbare producten. Dit zijn bijvoorbeeld vruchten, zaden, bladeren en stengels. Bij een controle moet u dit laten zien. Dit mag met een lijst waarin de aangeplante soorten staan. Ook noemt u in de lijst wanneer en wat voor eetbare producten het voedselbos oplevert.
  • Op het perceel mag een kruinlaag van hogere bomen staan met maximaal 50 bomen per hectare. Deze kruinlaag hoeft niet voor voedsel te zorgen, maar heeft een steunende functie. Zoals het uit de wind houden van andere planten of het geven van schaduw.
  • Het voedselbos heeft minimaal 3 vegetatielagen. Bijvoorbeeld lagere bomen, struiken of ondergrondse gewassen.
  • De bovengenoemde onderdelen mogen nog in ontwikkeling zijn.

Oogsten en verkopen producten

U oogst en verkoopt de producten voor een marktprijs (bedrijfsmatig). Bij een controle laat u dit zien met bijvoorbeeld een rekening. U mag de oogst ook verwerken tot andere landbouwproducten en die op de markt brengen. Is het voedselbos nog in opbouw en levert het nog geen oogst op? U kunt dan laten zien hoe u dit in de toekomst gaat doen. Bijvoorbeeld met een plan van aanpak. In dit plan staat hoe en wanneer u de producten op de markt brengt.

Percelen opgeven

U geeft het perceel met de gewascode voor Voedselbos op in Mijn percelen via de blauwe aanvraagknop. In de Gecombineerde opgave geeft u aan dat u betalingsrechten op het perceel wilt laten uitbetalen.

Noemenswaardige hinder

Houdt u zich niet aan de voorwaarden voor uitbetaling? Vraag in de Gecombineerde opgave geen uitbetaling van betalingsrechten op dit perceel aan. U geeft het perceel wel op en geeft daarbij aan dat er noemenswaardige hinder is.

Het nieuwe GLB komt eraan

Wist u dat u zich nu alvast kunt voorbereiden op het nieuwe GLB in 2023? Beluister bijvoorbeeld onze podcasts en lees meer over de nieuwe eco-regeling. Alles over het nieuwe GLB vindt u op rvo.nl/nieuwglb. Het beleid dat toekomstbestendig boeren sterker gaat belonen.

Vragen over voedselbos?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?