Gaswinning Groningen - Instemmingsbesluit 2018

Gepubliceerd op:
11 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
5 februari 2021

Ontwerp-vaststellingsbesluit en vaststellingsbesluit voor gaswinning Groningen.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

Winningsplan NAM

Instemmingsbesluit

 
Naam Ontwerp-besluit Besluit
Instemmingsbesluit winningsplan
Minister van EZK
Ontwerp-besluit
 (pdf, 285 kB)

Besluit (pdf, 1 MB)

Bijlagen:

Zienswijzen

Adviezen op Winningsplan

Overige adviezen

Overige onderliggende documenten

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?