Gaswinning Ternaard - fase 1 - gaswinningslocatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gaswinning Ternaard - fase 1 - gaswinningslocatie

17-11-2020

Dit project bestaat uit het onderdeel gaswinningslocatie en het onderdeel pijpleiding. Op deze pagina vindt u de aanvragen en (ontwerp)besluiten voor het onderdeel gaswinningslocatie - (ontwerp)besluiten 1 t/m 7. De stukken voor het onderdeel pijpleiding - inpassingsplan, MER, aanvragen en (ontwerp)besluiten 8 t/m 10 - vindt u op de pagina: Gaswinning Ternaard - fase 1 - pijpleiding.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

Coördinatiebesluit

In de Staatscourant van maandag 21 december 2020 is kennisgeving gedaan van het coördinatiebesluit van Gaswinning Ternaard.

Aanvragen en besluiten gaswinningslocatie

Aanvragen en besluiten gaswinningslocatie

NrNaam vergunningAanvraagOntwerpbesluitBesluit
1

Instemmingsbesluit Winningsplan

Minister van EZK

Aanvraag (pdf, 8 MB)
(incl. actualisatie 9 juli 2021)
Ontwerpbesluit (pdf, 601 kB)Besluit (pdf, kB)
2

Instemmingsbesluit Meetplan

Minister van EZK

Aanvraag (pdf, 2 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 130 kB)Besluit (pdf, kB)
3

Omgevingsvergunning (Ternaard)

Minister van EZK

Aanvraag deel 1 (pdf, 15 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 93 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 206 kB)Besluit (pdf, kB)
4

Omgevingsvergunning (Moddergat)

Minister van EZK

Aanvraag (pdf, 16 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 166 kB)Besluit (pdf, MB)
5

Watervergunning

DB Wetterskip Fryslân

Aanvraag (pdf, 3 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 346 kB)Besluit (pdf, MB)
6

Vergunning Wet Natuurbescherming (productielocatie en aanleg pijpleiding)

Minister van LNV

Aanvraag (pdf, 69 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 202 kB)Besluit (pdf, MB)
7

Omgevingsvergunning

B&W Gemeente Noardeast-Fryslân

Aanvraag (pdf, 2 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 182 kB)Besluit (pdf, MB)

Besluit 6 voorziet in zowel de winningslocatie als in de pijpleiding

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.