Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 2

Gepubliceerd op:
10 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
13 januari 2023

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Omgevingsvergunning converterstation

Gemeente Borsele

Aanvraag deel 1(pdf, 94 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 62 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 77 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 307 kB) Besluit (pdf, 2 MB )
2

Melding activiteitenbesluit

Gemeente Borsele

Aanvraag (pdf, 26 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 450 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
3

Watervergunning

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag (pdf, 9 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 306 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
4

Ontgrondingenvergunning

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Aanvraag (pdf, 14 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 3 MB)

Besluit (pdf, 10 MB)

Coördinatiebesluiten

In het geval van 2 vergunningen en een goedkeuring heeft de Minister voor Klimaat en Energie besloten deze buiten de rijkscoördinatieregeling (RCR) te plaatsen. Daarmee worden de besluiten op die aanvragen dus niet gecoördineerd voorbereid en bekend gemaakt (zoals bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening).

Beide zogeheten coördinatiebesluiten zijn in de Staatscourant gepubliceerd:

  • besluit in de Staatscourant van 10 maart 2023 over het buiten de RCR plaatsen van de vergunning voor de activiteit ‘het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald’;
  • besluit in de Staatscourant van 16 februari 2023 over het buiten de RCR plaatsen van de vergunning voor de activiteit ‘een uitweg te maken, te hebben of te veranderen’ en over de goedkeuring voor het installeren, gebruiken en verwijderen van net op zee IJmuiden Ver Alpha.

Het is niet mogelijk om tegen deze coördinatiebesluiten bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?