Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 2

Laatst gecontroleerd op:
13 januari 2023
Gepubliceerd op:
10 oktober 2022

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha.

Zienswijzen

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Omgevingsvergunning converterstation

Gemeente Borsele

Aanvraag deel 1(pdf, 94 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 62 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 77 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 307 kB) Besluit (pdf, 2 MB )
2

Melding activiteitenbesluit

Gemeente Borsele

Aanvraag (pdf, 26 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 450 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
3

Watervergunning

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag (pdf, 9 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 306 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
4

Ontgrondingenvergunning

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Aanvraag (pdf, 14 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 3 MB) Besluit (pdf, 10 MB)

Coördinatiebesluiten

In het geval van 2 vergunningen en een goedkeuring heeft de Minister voor Klimaat en Energie besloten deze buiten de rijkscoördinatieregeling (RCR) te plaatsen. Daarmee worden de besluiten op die aanvragen dus niet gecoördineerd voorbereid en bekend gemaakt (zoals bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening).

Beide zogeheten coördinatiebesluiten zijn in de Staatscourant gepubliceerd:

  • besluit in de Staatscourant van 10 maart 2023 over het buiten de RCR plaatsen van de vergunning voor de activiteit ‘het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald’;
  • besluit in de Staatscourant van 16 februari 2023 over het buiten de RCR plaatsen van de vergunning voor de activiteit ‘een uitweg te maken, te hebben of te veranderen’ en over de goedkeuring voor het installeren, gebruiken en verwijderen van net op zee IJmuiden Ver Alpha.

Het is niet mogelijk om tegen deze coördinatiebesluiten bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?