Als jonge landbouwer toekomstbestendig

Gepubliceerd op:
7 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2023

Wilt u graag investeren in de toekomst van uw bedrijf? Daar zitten vaak hoge kosten aan vast. Wij hebben de regelingen voor u verzameld die u hierbij kunnen helpen. Bekijk en lees ook hoe andere jonge landbouwers dit hebben aangepakt.

Nieuwe regelingen

Vestigingssteun

Er komt een nieuwe regeling voor jonge landbouwers: de vestigingssteun. Jonge landbouwers die een bedrijf helemaal of voor een deel overnemen of opstarten (vestigen) krijgen financiële steun. Als jonge landbouwer komt u hiervoor in aanmerking wanneer u voldoet aan een aantal voorwaarden, waaronder:

  • U bent ouder dan 16 jaar en jonger dan 40 jaar.
  • U heeft een bedrijfsplan.
  • U heeft een officiële landbouwkundige (of gelijkwaardige) opleiding afgerond. Of u heeft aantoonbare werkervaring.

U vraagt de vestigingssteun aan via onze website. Hoe u dat doet en welke verdere voorwaarden er zijn leest u hier later.

Samenwerking voor generatievernieuwing 

Met Samenwerking voor generatievernieuwing steunen we projecten die bijdragen aan het aantrekken van jonge landbouwers voor het agrarisch ondernemerschap. Specifiek richten we ons daarbij op de zij-instromers. Dat zijn jonge landbouwers die niet binnen de familie een bedrijf kunnen overnemen. Samenwerkingsverbanden kunnen aanvragen indienen voor projecten met kennisactiviteiten, maar ook voor investeringen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de aanvraag. 

Meer informatie over deze regeling volgt later.

Regelingen om te verduurzamen

Investeren in nieuw of overgenomen bedrijf

Bereidt u zich voor op de toekomst door uw nieuwe of overgenomen bedrijf te verduurzamen? Als u te weinig zekerheden heeft, kunt u geen lening afsluiten. Met het Vermogensversterkend Krediet (VVK) lukt dit misschien wel. Deze regeling is ook bekend als het bedrijfsovernamefonds.

Investeren in innovatie duurzame stal (Sbv)

Veel ideeën om uw stallen duurzamer te maken? Met de Innovatiemodule van de Sbv kunt u subsidie krijgen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Jonge veehouders kunnen extra subsidie krijgen om te investeren in innovaties met de Investeringsmodule van de Sbv.

Gaat het nieuwe GLB jonge boeren helpen?

Hierover vertelt Willem Voncken van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Hoe kan het nieuwe GLB duurzaam boeren en kennisdeling stimuleren bij jonge agrariërs? En wat kan nieuw GLB betekenen bij een bedrijfsovername? Dit hoort u in de laatste podcast van deze serie.

Verduurzaming in de praktijk

Laat u inspireren op demobedrijf

Benieuwd wat collega-landbouwers vertellen over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Maak kennis met een demobedrijf bij u in de buurt. En laat u inspireren voor de volgende stap van uw bedrijf. Vind demobedrijven in uw sector.

Projecten en programma’s: voorbeelden uit de praktijk

Groeien naar morgen

Groeien als agrariër en ondernemer? Laat u inspireren door andere agrariërs. Op het platform groen naar morgen vertellen zij welke stappen zij zetten naar toekomstbestendige landbouw. Een kijk op de toekomst is nodig en dat vraagt om een investering in duurzame landbouw. Voor het platform Groeien naar morgen vertellen een aantal agrariërs hoe zij de stappen zetten op weg naar toekomstbestendige landbouw.

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Haal inspiratie uit verhalen van onder anderen een aantal jonge landbouwers. Zij hebben hun bedrijfsvoering verbeterd en verduurzaamd voor een betere concurrentiepositie. Dit deden zij met subsidie uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

"Jonge boeren krijgen in het nieuwe GLB meer ruimte, maar de druk blijft groot."

Wat betekent het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor jonge boeren? Eke Folkerts van de jongerenorganisatie Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) antwoordt hierop: "Meer steun bij bedrijfsovernames en meer ruimte voor verduurzaming. Maar de druk blijft groot."

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie leest u op Duurzame landbouw.

Bent u tevreden over deze pagina?