GLB 2023: jonge landbouwers

Gepubliceerd op:
18 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
28 oktober 2022

Bent u jonge landbouwer en heeft u net een bedrijf overgenomen? Of bent u van plan dit te doen? In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 zijn er verschillende regelingen die u op weg kunnen helpen.

De vergrijzing in de landbouw neemt toe en de kosten voor een bedrijfsovername zijn hoog. De instroom van jonge landbouwers is nodig om de Nederlandse landbouw gezond en concurrerend te houden. We stimuleren jonge landbouwers om een bedrijf over te nemen, te starten of te verduurzamen.

Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Jonge boeren zijn overwegend enthousiast over verduurzaming van de landbouw. Maar wat betekent het nieuwe GLB voor jonge boeren? Lees het praktijkverhaal.

Extra betaling voor jonge landbouwers

U kunt als jonge landbouwer een extra bedrag bovenop de basispremie krijgen. Dit is een vast bedrag van ongeveer € 2.800. De betaling is niet meer verbonden aan het aantal hectare subsidiabele grond, zoals in het huidige GLB. Ook is de betaling niet verbonden aan de vestigingssteun.

Voor wie?

U krijgt in het GLB vanaf 2023 alleen de extra betaling als u in het huidige GLB de termijn van 5 jaar nog niet heeft vol gemaakt. U kunt de extra betaling maximaal 5 jaar lang krijgen. Dus u mag in het huidige en het nieuwe GLB samen de extra betaling maximaal 5 jaar krijgen. 

Vraagt u in 2022 de extra betaling jonge landbouwers voor het eerst aan? Dan kunt u deze in het GLB vanaf 2023 blijven aanvragen.

Heeft u in het GLB tot en met 2022 de extra betaling niet aangevraagd? Dan kunt u in het GLB vanaf 2023 ook geen gebruik maken van deze regeling.

Voorwaarden

U moet zich voor deze regeling aan een aantal voorwaarden houden. U vindt deze voorwaarden op Extra betaling jonge landbouwers 2023.

De extra betaling komt bovenop de basispremie. Daarom moet u zich ook aan de voorwaarden voor die regeling houden. Kijk daarvoor op Basispremie en andere regelingen. Later breiden we deze informatie uit.

Vestigingssteun

Er komt een nieuwe regeling voor jonge landbouwers: de vestigingssteun. Jonge landbouwers die een bedrijf overnemen of opstarten krijgen financiële steun.

Meer informatie over deze regeling volgt later.

Samenwerking voor generatievernieuwing 

Met Samenwerking voor generatievernieuwing steunen we projecten die bijdragen aan het aantrekken van jonge landbouwers voor het agrarisch ondernemerschap. Specifiek richten we ons daarbij op de zij-instromers. Dat zijn jonge landbouwers die niet binnen de familie een bedrijf kunnen overnemen. 

Samenwerkingsverbanden kunnen aanvragen indienen voor projecten met kennisactiviteiten, maar ook voor investeringen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de aanvraag. 

Meer informatie over deze regeling volgt later.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?