Werkwijze voor aanvragen basispremie en andere betalingen 2023

Gepubliceerd op:
30 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2023

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Er komen nieuwe regelingen, andere voorwaarden, vergoedingen en verplichtingen. Ook de manier waarop u de regelingen aanvraagt, verandert. Wij helpen u hierbij. Op deze pagina leest u wat u op welk moment aanvraagt.  

Laatste aanpassingen op deze pagina:

  • 25 januari 2023: Bekijk het webinar over voorbereidingen op het GLB terug
  • 14 oktober 2022: In de Kamerbrief leest u de wijzigingen in het Nationaal Strategisch Plan. Hierdoor verandert er een aantal zaken. Wat dat voor u betekent voor het aanvragen van uw basispremie en andere betalingen, leest u hieronder.

Nieuwe manier van aanvragen

In het eerste jaar van het nieuwe GLB loopt de aanmelding voor inkomenssteun en andere regelingen nog samen met de Gecombineerde opgave. De aanmelding doet u vanaf 1 maart tot en met 15 mei 2023. Later in het jaar doet u dan de definitieve aanvraag. Dat is de nieuwe manier van aanvragen in het eerste jaar van het nieuwe GLB.

Voor welke regelingen geldt de nieuwe manier van aanvragen? 

U meldt zich vanaf 1 maart 2023 aan voor de volgende regelingen in het nieuwe GLB:

Hoe vraagt u subsidies aan voor de GLB-regelingen in 2023?

Eerst aanmelden, dan aanvragen. Vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023 doet u in de Gecombineerde opgave eerst een aanmelding voor de subsidies. De aanmelding is nieuw. Uw definitieve aanvraag doet u vanaf 15 oktober 2023 tot en met 30 november 2023.

Hieronder ziet u in een handige tijdlijn welke data in 2023 belangrijk voor u zijn.

 

Tijdlijn Nieuw GLB 2023

15 mei 2023: deadline en peildatum

Geef aanvullingen en wijzigingen altijd zo snel mogelijk door. 15 mei is en blijft een belangrijke peildatum in de aanvraag. U geeft perceelsgegevens door zoals oppervlakte, gewas en eco-activiteiten. Of u wijzigt deze gegevens tot en met 15 mei 2023. Ook blijft 15 mei een belangrijke deadline voor de mestwetgeving, de Landbouwtelling, bedrijfsregistratie en de aanmelding voor de brede weersverzekering.

Wij helpen u met het nieuwe aanvraagproces

Eerst aanmelden en later de definitieve aanvraag indienen is een belangrijke verandering en dat zal wennen zijn. Maar deze nieuwe werkwijze heeft straks belangrijke voordelen:

  • Wij helpen u het hele jaar na de aanmelding tot de definitieve aanvraag om de aanvraag kloppend te krijgen. Dit doen we bijvoorbeeld door percelen en gewassen te monitoren.
  • U ontvangt bericht van ons over de uitkomsten van tussentijdse controles. U voert dan de aanpassingen zo snel mogelijk door. Dat helpt om uw gegevens ruim voor de definitieve aanvraag kloppend te krijgen.
  • Kloppen de gegevens bij de definitieve aanvraag? Dan is ons streven om zo snel mogelijk, vanaf 1 december, uit te betalen.

Tijdens een webinar vertelden we u meer over de voorbereidingen op het GLB van 2023. Kijk het webinar van 23 januari terug.

Hoe gaat het verder na 2023?

Vanaf aanvraagjaar 2024 zijn er meer momenten belangrijk voor uw jaarlijkse aanvraag. De aanmelding voor het volgende aanvraagjaar dient u dan in dezelfde periode in als de definitieve aanvraag van het lopende jaar (15 oktober tot en met 30 november).

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?