GLB in 2022 en 2023

Gepubliceerd op:
5 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2022

In 2023 begint het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit betekent dat het huidige GLB in 2022 nog gewoon doorloopt. Hoe ziet het GLB eruit in 2022? En wat gebeurt er in 2023? We zetten het voor u op een rij.

2022 in het kort

In 2022 gaat de aanvraag van uw GLB-subsidies net zoals in 2021. Zo vraagt u dezelfde subsidies aan en vult u uiterlijk 15 mei 2022 uw Gecombineerde opgave in. Wij betalen vanaf december 2022 de subsidies uit.

Waarde betalingsrecht en subsidies

In 2021 was een betalingsrecht € 259,73 waard. De waarde van een betalingsrecht in 2022 is ongeveer € 20 lager dan in 2021. Dit jaar gaat namelijk een deel van het budget van inkomenssteun naar plattelandsontwikkeling. 2022 is tegelijk ook het laatste jaar dat u betalingsrechten heeft.

De waarde berekenen we door het overgebleven budget te verdelen over het aantal goedgekeurde aanvragen. Dit najaar weten we het precieze bedrag. We maken dan ook de tarieven voor de subsidies bekend.

2023 in het kort

Vanaf 31 december 2022 vervallen alle betalingsrechten. In plaats daarvan komt er een andere vergoeding uit het GLB. Dit wordt een basispremie per hectare landbouwgrond. We verwachten u hier aan het eind van de zomer over te berichten. Vanaf 2023 gaat het nieuwe GLB van start.

Bereid u voor op het nieuwe GLB

Zo bent u in 2023 klaar voor het nieuwe beleid. Dit kunt u alvast doen:

Belangrijke datums tot 2023

Wanneer valt mijn beslisbrief op de mat? Wanneer vraag ik mijn subsidies voor 2022 aan? Bekijk wat er in welke maand gebeurt.

December 2021

Vanaf deze maand betalen we de directe betalingen van 2021 uit. Uiterlijk 30 juni 2022 ontvangt u een beslissing.

Februari 2022

Vanaf deze maand staan de GLB-subsidiepagina’s voor 2022 voor u klaar.

Maart 2022

 • Vanaf deze maand betalen we de graasdierpremie van 2021 uit. Uiterlijk 30 juni 2022 ontvangt u een beslissing.
 • Vanaf 1 maart 2022 doet u de Gecombineerde opgave voor 2022.
 • Van 1 tot en met 31 maart: Collectieve overeenkomst ecologisch aandachtsgebied (EA) melden.

Mei 2022

 • Uiterlijk 15 mei: inschrijven KVK als actieve landbouwer. Geen hoofdactiviteit landbouw? Dan moet uiterlijk 15 mei uw accountantsverklaring bij ons binnen zijn.
 • Uiterlijk 15 mei: Etiketten bij hennep zaaien moeten 15 mei bij ons binnen zijn. Dit geldt als inzaai voor of op 15 mei is.
 • Uiterlijk 15 mei: Overdracht betalingsrechten melden.
 • Van 16 mei tot en met 10 juni 2022 is de kortingsperiode. Doet u in de kortingsperiode een aanvraag? Dan krijgt u een termijnkorting voor elke werkdag die u te laat bent.
 • Uiterlijk 31 mei: gebruik percelen wijzigen.

Juni 2022

 • 1 juni: Start termijnkorting voor Percelen wijzigen.
 • 10 juni: Laatste dag kortingsperiode.
 • Uiterlijk 22 juni: Uw GLB-aanvraag wijzigen om een fout te herstellen na een voorafgaande controle.
 • Uiterlijk 30 juni: Zaait u hennep na 15 mei 2022 in? Zorg dat de etiketten 30 juni 2022 bij ons binnen zijn.

September 2022

1 september: Teelt u hennep als nateelt? Dan moeten de etiketten 1 september 2022 bij ons binnen zijn.

Oktober 2022

Uiterlijk 15 oktober: Vanggewassen wijzigen voor het ecologisch aandachtsgebied.

Oktober/November 2022

We maken in het najaar de waarde van de betalingsrechten van 2022 bekend op onze website.

December 2022

Vanaf deze maand betalen we de directe betalingen van 2022 uit. Uiterlijk 30 juni 2023 ontvangt u een beslissing.

Januari 2023

Vanaf deze maand begint het nieuwe GLB.

Maart 2023

Vanaf deze maand betalen we de graasdierpremie van 2022 uit. Uiterlijk 30 juni 2023 ontvangt u een beslissing.

Vragen over GLB?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?