Agrarisch natuurbeheer als ecologisch aandachtsgebied

Gepubliceerd op:
9 april 2019
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

U doet mee aan agrarisch natuurbeheer (ANLb) en wilt ook een vergroeningsbetaling. Hiervoor gebruikt u uw perceel of rand als ecologisch aandachtsgebied (EA). U ontvangt niet altijd het hele subsidiebedrag voor ANLb én de vergroeningsbetaling. Wij mogen u namelijk niet 2 keer betalen voor dezelfde activiteit.

Wat is een dubbele betaling?

Bij een dubbele betaling krijgt u 2 keer betaald voor dezelfde activiteit. Dit mag niet. U doet bijvoorbeeld mee met ANLb en zaait een vanggewas in. Wilt u dezelfde oppervlakte ook gebruiken als EA? U hoeft dan geen kosten meer te maken voor het inzaaien van de vanggewassen. U moest dit namelijk toch al doen voor ANLb. U heeft maar één keer kosten gemaakt en krijgt deze dus ook maar één keer betaald.

Wanneer een dubbele betaling

Dit zijn de situaties waar u rekening mee moet houden:

  • U gebruikt percelen of randen als EA. Hiervoor ontvangt u voor dezelfde activiteit 2 keer een betaling. U krijgt een vergroeningsbetaling en een korting op uw betaling agrarisch natuurbeheer.
  • U gebruikt uw oppervlakte agrarisch natuurbeheer als beheerde akkerrand uit het Akkerbouw-strokenpakket (EA). U krijgt voor deze akkerrand een vergroeningsbetaling, maar geen betaling agrarisch natuurbeheer. Voor een beheerde akkerrand (EA) gelden namelijk ook beheereisen.
  • U bent een biologisch landbouwer en heeft meer dan 95% agrarisch natuurbeheer. U kunt dan een korting krijgen op uw betaling voor agrarisch natuurbeheer. Kijk voor meer informatie bij het kopje Vrijstelling biologisch bedrijf.

Wel subsidie en vergroeningsbetaling

In een paar situaties is er niets aan de hand. U krijgt dan gewoon een vergroeningsbetaling en een betaling voor agrarisch natuurbeheer. U krijgt geen korting op uw agrarisch natuurbeheer als:

  • u percelen gebruikt voor gewasdiversificatie of voor het in stand houden van blijvend grasland. Meer informatie hierover vindt u op gewasdiversificatie en blijvend grasland of;
  • u bent vrijgesteld van de 5% EA (anders dan biologisch) of;
  • er in de betaling agrarisch natuurbeheer geen vergoeding voor inkomstenderving (verlies van inkomsten) zit. Dit geldt voor landschapselementen en bepaalde vormen van agrarisch natuurbeheer op landbouwgrond.

Een dubbele betaling, en dan?

Bij een dubbele betaling krijgt u minder of geen betaling voor agrarisch natuurbeheer. Wij verlagen de subsidie om een dubbele betaling te voorkomen. Hoeveel korting u krijgt, hangt af van welke oppervlakte u wilt inzetten als EA. Ook maakt het uit met welke ANLb-activiteit u dit doet.

Berekenening van de korting

Bij de beoordeling gaan we eerst kijken of u zonder inzet van agrarisch natuurbeheer genoeg EA heeft. Is dat niet het geval? We berekenen dan de korting per hectare. De percelen met de laagste korting merken we als eerste aan als EA. Hierdoor blijft de korting op uw betaling zo laag mogelijk.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw betaling van uw agrarisch natuurbeheer? Kijk dan in de Tabel Dubbele betaling 2022. Hier ziet u hoeveel de korting per hectare is.

Vrijstelling biologisch bedrijf

Gebruikt u de vrijstelling voor 5% EA omdat uw bedrijf biologisch is? U krijgt dan mogelijk toch een lagere betaling voor ANLb. Als biologische landbouwer moet u namelijk ook iets doen om een vergroeningsbetaling te krijgen. Dit is een uitzondering op de normale vergroeningseisen, waar u een vrijstelling voor heeft. Door uw biologische manier van produceren doet u al iets wat goed is voor het milieu.

Wij zetten hier binnenkort een tabel neer met de korting per hectare.

Wanneer een dubbele betaling

Dit geldt alleen als meer dan 95% van uw oppervlakte agrarisch natuurbeheer heeft.

Heeft bijvoorbeeld 96% van uw oppervlakte agrarisch natuurbeheer? Dan houdt u maar 4% van uw oppervlakte zonder agrarisch natuurbeheer over voor EA. U moet namelijk 5% EA hebben om aan de voorwaarden te voldoen. En om een vergroeningsbetaling te krijgen. Dit betekent dat u voor de andere 1% een deel van uw agrarisch natuurbeheer moet gebruiken. Als u dit niet doet, dan moeten wij u een korting geven.

Meer informatie over de vrijstelling biologisch bedrijf vindt u op Ecologisch aandachtsgebied 2022.

Gebruik een andere vrijstelling

Het kan in uw voordeel zijn om één van de andere vrijstellingen te gebruiken. Kijk voor de andere vrijstellingen op Ecologisch aandachtsgebied 2022. Wilt u of kunt u de vrijstelling biologisch niet gebruiken? Geef dit dan aan in de Gecombineerde opgave. Ook geeft u hierin aan ons door hoe u de 5% EA invult. Meer informatie over de opgave vindt u op Gecombineerde opgave.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?