Bedrijfsoverdracht en GLB 2022

Gepubliceerd op:
6 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Elke verandering in eigendom of juridische vorm van een bedrijf zien wij als een bedrijfsoverdracht. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de uitbetaling van subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een bedrijfsoverdracht meldt u bij KVK en bij ons.

Op deze pagina staat informatie over 2022.

Gevolgen voor GLB-subsidies

Na de uitschrijving bij KVK is uw bedrijf geen actieve landbouwer meer. Dat betekent dat u vanaf de datum dat u zich uitschrijft:

  • zich niet meer houdt aan de voorwaarden voor GLB-subsidies;
  • geen basisbetaling meer krijgt uitbetaald. Dit geldt ook voor de extra betaling jonge landbouwers, graasdierpremie en premie brede weersverzekering;
  • geen betalingsrechten meer kunt kopen of huren;
  • geen nieuwe betalingsrechten uit de Nationale reserve kunt krijgen;
  • niet meer kunt inloggen op mijn.rvo.nl. Wilt u uw gegevens kunnen bekijken? Vraag dan toegang aan via de knop hieronder. Kies daarna voor Toegang tot gegevens. U kunt met het digitale formulier uzelf machtigen of iemand anders.

 

Uw bedrijf overdragen

U kunt uw bedrijf met betalingsrechten alleen overdragen aan een actieve landbouwer. Anders kan het nieuwe bedrijf geen uitbetaling aanvragen. Dat betekent dat er geen tijd mag zitten tussen de ontbindingsdatum en de startdatum van de bedrijven bij KVK. Ook niet achteraf. Daarmee voorkomt u dat wij uw bedrijfsoverdracht niet kunnen verwerken, of dat u later moet terugbetalen.

Bij een bedrijfsoverdracht moet u altijd een overdrachtsdatum invullen. Dit is de datum waarop de overnemende partij verantwoordelijk wordt voor het bedrijf. Hij mag dan bijvoorbeeld beslissingen nemen en contracten afsluiten. Ook betaalt hij de rekeningen en draagt het risico. De overdrachtsdatum die u bij ons meldt, moet gelijk zijn aan de overdrachtsdatum bij KVK. Bekijk meer informatie op Bedrijfsoverdracht.

Betalingsrechten houden

U kunt uw rechten bij een bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging ook (voor een deel) houden. De rechten kunt u dan los verkopen, verhuren of afstaan aan de Nationale reserve. U kunt zelf geen uitbetaling meer aanvragen voor deze rechten. Als u ze wilt verhuren of verkopen, doe dit dan uiterlijk 15 mei 2022.

Betalingsrechten 2022

2022 is het laatste jaar dat we betalingsrechten uitbetalen. De betalingsrechten vervallen vanaf 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe GLB van start. Meer informatie vindt u op Betalingsrechten overdragen of afstaan.

Uitbetaling subsidies

Welk bedrijf krijgt uitbetaald, hangt af van de overdrachtsdatum. En de datum waarop u de overdracht doorgeeft aan ons.

Overdrachtsdatum voor of op 15 mei

Meld uw bedrijfsoverdracht zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 15 mei bij ons. Wij betalen dan uit aan de overnemende partij. Die moet op 15 mei wel actieve landbouwer zijn. Daarvoor moet de overnemende partij zijn inschrijving bij KVK aanpassen. Zorg er wel voor dat de aangepaste inschrijving bij KVK ingaat op de datum van de bedrijfsoverdracht.

Overdrachtsdatum na 15 mei

Bij een overdrachtsdatum na 15 mei krijgt de overdrager uitbetaald. U moet dan afspraken maken over de activiteiten die u nog moet doen voor de GLB-subsidies. Bijvoorbeeld als de overdrager op de overdrachtsdatum nog niet alle activiteiten voor het ecologisch aandachtsgebied heeft gedaan. De overnemer moet deze activiteiten dan nog doen. Daarmee voorkomt u dat u een korting op uw subsidie krijgt. De overnemer kan het volgende jaar uitbetaling aanvragen in de Gecombineerde opgave. Behalve voor betalingsrechten. Meer informatie hierover vindt u op Betalingsrechten overdragen of afstaan.

Melding na de kortingsperiode

Ontvangen wij uw melding pas na de kortingsperiode? Dan betalen wij uit aan de overdragende partij. U moet dan samen afspraken maken over de verdeling van de subsidie. De overnemende partij moet zich wel uiterlijk op 1 december inschrijven bij KVK.

Fiscale verandering

Soms is het voor de belasting aantrekkelijk om een bedrijf over te dragen in het verleden. Deze datum geeft u niet aan ons en KVK door. Bij ons en KVK is de overdrachtsdatum de dag dat u de verantwoordelijkheid overdraagt. Dit is dus de dag waarop de akte ingaat of waarop u het nieuwe bedrijf start.

Voorbeeld

Een landbouwer doet op 1 mei 2022 een aanvraag voor uitbetaling. Op 10 augustus 2022 zet hij zijn eenmanszaak om naar een maatschap. Dit gebeurt om fiscale redenen op 1 januari 2022. Hij geeft bij KVK en RVO 10 augustus 2022 op als overdrachtsdatum. De eenmanszaak krijgt de uitbetaling.

Voorbeelden bedrijfsoverdracht

In de tabel Voorbeelden bedrijfsoverdracht ziet u een aantal voorbeelden van bedrijfsoverdrachten. U ziet per voorbeeld aan wie we uitbetalen.

Voorbeelden bedrijfsoverdracht

Voorbeelden Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3
Overdrachtsdatum 5 mei 2021 5 mei 2021 1 januari 2021 (fiscaal); 10 augustus (echt)
Datum aanvraag uitbetaling 1 mei 2021 1 mei 2021 1 mei 2021
Aanvraag uitbetaling door Overdrager Overdrager Overdrager)
Uitschrijving oude bedrijf uit KVK per 5 mei 2021 5 mei 2021 10 augustus 2021
Inschrijving nieuwe bedrijf in KVK per 5 mei 2021 1 juni 2021 10 augustus 2021
Formulier Bedrijfsoverdracht verstuurd 14 mei 2021 2 augustus 2021 15 augustus 2021
Doorgegeven overdrachtsdatum bij KVK en RVO 5 mei 2021 5 mei 2021 10 augustus 2021
Wij betalen uit aan Overnemer Geen van beiden. Op 15 mei was er geen actieve landbouwer. Overdrager

 

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?